Ersättningsserier

Watson-Marlow har en policy för ständiga förbättringar. I och med att nya modeller lanseras fasas äldre modeller ut. Denna översikt visar vilka modeller som har fasats ut och vilka som rekommenderas som ersättare

Nedanstående lista avser endast drivenheter. De visade pumphuvudena berörs inte. De pumpar som visas är endast exempel och inte nödvändigtvis en specifik modell.

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here101U/R, 101S/R, 101F/R - 120 pumpar
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here120-serien laboratoriepumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here313F/D, 313S/D, 313U/D, 313T/D – 323 pumpar
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here300-serien forsknings- och laboratoriepumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here401 - 401U/D1, 401U/DM2, 401U/DM3
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here100-serien laboratoriepumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here504 S/RL, 504S/RL2, 504S/L, 504U/RL, 504S/RL2, 504U/L, 504U/D, 504Du/RL, 504Du/RL2, 504Du/L, 504S/D, 504Du/D – 530-serien processpumpar
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here530-serien NEMA 4X (IP66) spolsäkra pumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here505S, 505S/RL, 505S/L, 505S/D, 505U/RL, 505U/L, 505U/D, 505Du/RL, 505Du/L, 505Du/L, 505Du/D, 520S/RL, 520S/L, 520S/D, 520/RL, 520U/L, 520U/D, 520Du/RL, 520Du/L, 520Du/D – 530-serien processpumpar
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here530-serien av processpumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here505Dz - 505Dz/RL
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes hereFlexicon doseringspumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here503 - 503P/RL, 503P/RL2, 503P/L, 503P/D
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here521-serien direktkopplade pumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here501 direktkopplad – 501F/RL, 501l/RL
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here521-serien av direktkopplade pumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here623S/R, 623U/R, 623Du – 630-serien processpumpar
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here630-serien (IP31) processpumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here624S/R, 624S/RE, 624S/L, 624U, 624U/R, 624U/RE, 624U/L – 630-serien processpumpar
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here630-serien NEMA 4X (IP66) processpumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here624624Di/R, 624Di/RE, 624Di/L
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here630-serien industriella processpumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here603P - 603P/R, 603P/L
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here 621-serien direktkopplade pumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here601 baseplate - 601FB/R, 601VB/R, 601DFB/R, 601DVB/R
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here621-serien direktkopplade pumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here601 direktkopplad – 601F/R, 601DF/R, 601l/R, 601Tl/R, 601DV/R
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here621-serien av direktkopplade pumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here700701S/R, 701S/RE, 701U/R, 701U/RE, 704S/R 704S/RE, 704U/R, 704U/RE
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here730-serien processpumpar för höga flöden

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here700Bredel SP
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes hereBredel-serien

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here202 - 202AA 202BA
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here200-serien flerkanaliga pumpar

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here501 - 501RL, 501RL2
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here530-serien processpumpar för medelhöga flöden

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes here601R – 620R, 620RE, 620RE4
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes here600-serien pumpar för medelhöga flöden

   

 • Utfasad modell 

  image alt text goes hereMasoSine EcoSine
 • Ersättningsmodell

  image alt text goes hereCerta

   


620R och 620RE kan inte eftermonteras i en direktkopplad eller kapslad drivenhet som är tillverkad för pumphuvud 601R

Ta reda på mer om Watson-Marlow-serien

Pumphuvud 620R har ett frontskydd som snäpps igen och öppnas med verktyg. Tar samma storlek på kontinuerliga slangar som 601R. Enklare slangisättning och förbättrat slanggrepp

 • Hitta en produkt

 • Hitta lokal representant

 • Hjälp och råd

  Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

  E-post