Docontamination declaration

dekontamineringInnan produkter returneras, måste de rengöras/dekontamineras grundligt. Deklarationen som bekräftar detta ska fyllas i fullständigt och sändas in till oss innan enheten returneras.

Du måste fylla i och sända tillbaka en dekontamineringsdeklaration som upptar alla vätskor som den till oss returnerade utrustningen har varit i kontakt med.

När vi har tagit emot deklarationen, kommer vi att utfärda ett auktorisationsnummer för retursändning (Returns Authorisation Number). Vi förbehåller oss rätten att sätta all utrustning i karantän eller att vägra ta emot gods som saknar auktorisationsnummer för retursändning.

Var vänlig fyll i ett separat dekontamineringscertifikat för varje produkt och använd korrekt formulär som anger den plats dit du önskar sända tillbaka utrustningen. Om du har några frågor ber vi dig att kontakta oss för ytterligare hjälp.

Watson-Marlow dekontamineringsdeklaration

Var vänlig sänd denna deklaration med e-post (detaljer längst ner på formuläret, specifikt för varje land) till Watson-Marlow för att erhålla ett auktorisationsnummer för retursändning innan du sänder iväg produkten. En kopia av denna deklaration samt auktorisationsetiketten för returen måste fästas på utsidan av förpackningen som innehåller produkten.

Var vänlig att fylla i ett separat dekontamineringscertifikat för varje produkt. Om du har några frågor ber vi dig att kontakta oss för ytterligare hjälp.

 

Flexicon dekontamineringsdeklaration

Var vänlig följ instruktionerna i dekontamineringsformuläret nedan om utrustning sänds tillbaka direkt till Flexicon-fabriken i Ringsted. Därefter kommer vår serviceavdelning att sända dig en ”Auktorisation för retursändning av gods (Return Goods Authorisation) / Auktorisation för retursändning av material” (Return Materials Authorisation), som måste fästas på förpackningens utsida.Om du har några frågor ber vi dig att sända ett e-brev för ytterligare hjälp.

För att sända flaskor med prover till Flexicon för påfyllningsförsök, ber vi dig att kontakta oss på WMFsales.flexicon@wmftg.com.

WEEE Instruktion för isärtagning och skrotning

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post