Fördelar framför lobrotorpumpar

Lobrotorpumpar är inte lämpliga för dosering eftersom vätskan tränger in mellan loben och pumphus. Watson-Marlows peristaltiska pumpar har en positiv undanträngningsmetod – vätskan trycks mot utloppet.

Lobrotorpumpar är kända för att klara skjuvningskänsliga produkter men Watson-Marlows peristaltiska pumpar klarar det ännu bättre.

Lobrotorpumpar klarar inte slipande produkter med hårda partiklar. Dessa sliter ut loben och kan fastna mellan loben och pumphuset vilket orsakar repor. Slitna och skadade lober ger sämre flöden.

Lobrotorpumpar har två axlar och två mekaniska tätningar.

De är dyra att ersätta och svåra att underhålla.

Vätskan kommer aldrig i kontakt med Watson-Marlows peristaltiska pumpar och vice versa, slipande produkter hanteras med lätthet; med LoadSure slangelement tar underhållet en minut.

För applikationer som kräver CIP så kräver lobrotorpumpar rörledningar för att avleda en del av flödet. Slangpumparna i Watson-Marlows 800-serie har en fri flödespassage genom slangen för CIP-rengöring.

 

Installationskostnaden är lägre.

Lobrotorpumpar är svåra att rengöra, de mekaniska tätningarna behöver skrubbas för att försäkra sig om att det blivit rent.

Lobrotorpumpar är inte flexibla och måste specialdesignas för att bli effektiva. Ändrade parametrar kan innebära problem. T ex temperaturförändringar vilka kan leda till slitage på loberna och att bitar av metall lossnar ock kontaminerar vätskan.

 

Watson-Marlow Bredes peristaltiska pumpar klarar allt detta:

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post