Peristaltiska pumpar använder den enklast möjliga pump principen

530 bio reactor

Peristaltiska pumpar har inga ventiler eller tätningar, vätskan kommer endast i kontakt med slangen. Enkel att installera och använda, snabbt underhåll, en av de snabbast växande pumptyperna i världen.

Över en miljon sålda pumpar vittnar om den tidsbesparing och den ekonomiska fördelen med Watson-Marlow pumpar.

Skruvpumpar kan inte torrköras mer än några sekunder. De har sugförmåga men om det tar tid för vätskan att nå pumpen måste rotorn antingen smörjas manuellt eller bli förfyllt med mediet som ska pumpas. - See more

Lobrotorpumpar är inte lämpliga för dosering eftersom vätskan tränger in mellan loben och pumphus. Watson-Marlows peristaltiska pumpar har en positiv undanträngningsmetod – vätskan trycks mot utloppet. - See more

Kolvpumpar förlitar sig på kulventiler som måste skyddas och ännu fler ventiler: tryckventiler t ex. För att upprätthålla flödet behövs fot ventil. Ventiler är benägna att täppas till och gå sönder. - See more

Pneumatiska membranpumpar kräver tryckluft för att driva dem. Om detta inte redan finns på plats så är den dyr att installera. Även de bästa tryckluftssystemen läcker minst 30% luft, vilket gör att kostanden för att köra en membranpump är mycket högre än för Watson-Marlows peristaltiska pumpar. Tryckluften begränsar utloppstrycket – pumpen stannar. - See more

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post