DriveSure panelmonterade pumpar

Kontakta oss


Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

E-post

Overview

Drivesure Datablad

Drivesure Datablad

hämta

drivesure pumpDriveSure™ är ett integrerat sortiment av borstlösa likströmsmotorer som sätter en ny standard inom pumpmotorstyrning för panelmonterade OEM-applikationer.

 

 

Plug and play

DriveSure är en kompakt, borstlös likströmsmotorer som är utvecklad speciellt för panelmonterade applikationer. Den eliminerar den risk som separata specifikationer för pumpmotor, växellåda och drivenhet kan innebära. Det gör att kunderna kan sänka sina utvecklingskostnader väsentligt och minska utvecklingstiden för sina produkter.

Kontrollerbar

Variabel styrning via 0–10 V eller 4–20 mA, som ger ett varvtalsområde från 8 till 408 rpm med en börvärdesnoggrannhet på ±1 %, ±1 rpm. Bromsen, riktningsfunktionerna och takometerutgången gör DriveSure till den rätta lösningen för biofarmaceutiska, medicinska OEM-enheter och utrustningar för processanalys.

Kompakt Design

Enkel åtkomst till elmatnings- och manöveranslutningar förenklar kabeldragning och installation. Motorn, växellådan och styrenheten är konstruerade för att minimera det utrymme som behövs för installation. Ändplattan av gjuten aluminiumlegering garanterar termisk stabilitet.

Tillförlitlig

DriveSure erbjuder ökad kontroll, längre livslängd och garanti och en enklare konfiguration av drivenhet/växellåda till pumphuvudet. Den ger lägre drift- och underhållskostnader för OEM-utrustning redan från installationstidpunkten. DriveSure finns som lagervara.

400RXMD DriveSure

400RXMD DriveSure-pumpar erbjuder en skräddarsydd design och beprövad pump- och drivenhetskombination, som är speciellt avsedd för kirurgiska ablationsapplikationer där katetern eller nålen måste kylas mycket noggrant.

Dessa nya pumpar från Alitea kan ge ett mottryck på 6 bar vid låga flöden, vilket garanterar en noga kontrollerad ablationsprocess i alla lägen.

DriveSure är exakt och tystgående som en viskning med garanterad prestanda över ett stort varvtalsområde som spänner från 8 till 408 rpm. Den bidrar till låga ägandekostnader tack vare en enda leverantör och det enkla handhavandet med vår plug-and-play-lösning för medicinska applikationer.

Användningsområden

Biofarmaceutisk utrustning

Vår expertis och kunskap minimerar riskerna och kostnaderna för utveckling. OEM-applikationer för peristaltiska pumpar omfattar biofarmaceutiska applikationer som titreringar, tangentiell flödesfiltrering och kromatografi, vilket kräver exakt flödeskontroll och tryck upp till 4 bar. Kritiska applikationer kräver en validerad lösning på drivenhet och motor/växellåda. Watson-Marlow Pumps är det enda företaget som utvecklar både drivenheter och pumphuvuden, vilket garanterar att de slutliga OEM-produkterna är driftsäkra.

 

 

Laboratorie- och processanalysatorer

Våra pumphuvuden används i olika applikationer för vattenanalys. Till exempel används kemisk syreförbrukning (COD) för att mäta vattenkvaliteten genom syreföreningarna i vattnet. Analytiska applikationer är beroende av en noggrann flödeskontroll vid varierande tryck och miljöförhållanden. DriveSure ger högre prestanda över hela belastningsområdet jämfört med en drivenhet med Halleffektgivare och har en börvärdesnoggrannhet på ±2 %.

 

 

Medicinsk utrustning

Våra pumpar används allmänt inom marknaden för medicinsk OEM-utrustning, läkemedelsleveranser samt inom kirurgin och tandvården. DriveSure har garanterad prestanda över ett stort varvtalsområde som spänner från 8 till 408 rpm. Tillsammans med de mycket låga ljudnivåerna är DriveSure det idealiska valet för OEM-leverantörer inom den medicinska sektorn. Den maximerar prestanda hos deras produkter och förkortar utvecklingstiden.

 

 

Applikationsbilderna har förtjänstfullt ställts till förfogande av the National Institute of Biological Research.

Funktioner

Varvtalsområde 8–408 rpm

Integrerad styrenhet

Två års garanti

Vridmoment

Tystgående

Varvtalsstyrning

Pulserad takometerutgång

Certifiering

Prestanda

Mått

 

 

Pump  M mm (tum)  L mm (tum)  N mm (tum)  P mm (tum)  R mm (tum)  Vikt
PMD24C  144 (5.7)          1.16Kg
PMD48C 184 (7.25)         1.68Kg
100-serien – 24CX102R    27.5 (1.08)  22 (0.866) 8 (0.315) 8 (0.315)  
100-serien – 24CX114D    16.2 (0.64)  22 (0.866) 8 (0.315) 10 (0.394)  
300-serien – 24CX300    18.9 (0.74)  22 (0.866) 8 (0.315) 10 (0.394)  
300-serien – 48CX300    18.9 (0.74)  22 (0.866) 8 (0.315) 10 (0.394)  
500-serien – PMD48CX500   38.5 (1.52) 28.5 (1.122) 14 (0.55)  10 (0.394)  
400RXMD – PMD24C1400RXMD   41.75 (1.644) 22 (0.866) 8 (0.315) 8 (0.315)  

Specifikationer

Flöde (ml/min)

Innerdiameter (1,6 mm) z  Varvtal (rpm)                                      
 102R (8-130rpm)  114  (8-408)  313 (8-408rpm) 314 (8-408rpm)   520R (8-220rpm) 400RXMD (8-408rpm)  
0.5  0.16 - 2.76 0.16 - 8.0 0.24 - 12 0.24 - 12 0.33 - 9.5
 0.8  0.4 - 6.44 0.32 - 16  0.56 - 29  0.48 - 24  0.84 - 24 
 1.6  1.8 - 28.0 1.1 - 57 2.2 - 112 2.0 - 102 3.4 - 97  2 - 102 
 3.2  6.4 - 104 3.8 - 194  8.0 - 408 6.8 - 350  13 - 390  8 - 375 
 4.8  13 - 212 6.8 - 347  18 - 900  15 - 780  30 - 870 
 6.4    29 - 1500  24 - 1224  54 - 1500  
 8.0  75 - 2040 32 - 1632   84 - 2400  
Flödet är endast för orientering vid 0 bar. Testa alltid pumphuvudets flödeskapacitet i det aktuella flödessystemet.
             
Innerdiameter (2,4 mm) Pumphuvudets varvtalsområde (rpm)
 
10ZR (8-130rpm) 114 (8-408 rpm) 313 (8-408 rpm) 314 (8-408 rpm) 520R (8-220 rpm)
0.5  
0.24 - 12 0.24 - 12 0.33 - 9.5
0.8   0.56 - 29 0.48 - 24 0.84 - 24
1.6   2.2 - 112 2.0 - 102 3.4 - 97  
3.2
8 - 408 6.8 - 350 13 - 390
4.8   18 - 900 15 - 780 30 - 870
6.4   29 - 1500 24 - 1224 54 - 1500  
8        84 - 2400  
9.6
120 - 3500  
 Flödet är endast för orientering vid 0 bar. Testa alltid pumphuvudets flödeskapacitet i det aktuella flödessystemet.  

Antal rekommenderade pumphuvuden per drivenhet

PMD24C V / I Huvuden PMD48C V / I Huvuden
102R, 114 1 313, 314 2
313, 314 1 520R, 520R2, 520REL, 520REM, 520REH 1
400RXMD 1    

Inställt varvtalsområde utan last vid 20 °C omgivningstemperatur (+/-4 rpm vid 408 rpm, +/-1 rpm vid 8 rpm)

Tekniska

Elektrisk specifikation av styrenhet Min. Nominell Max. Enhet
Typisk kontinuerlig drivenhetsström (PMD24) vid 24 °C omgivningstemperatur (4)        
200-408 rpm   2.0   A
8-200 rpm   1,25   A
Typisk kontinuerlig drivenhetsström (PMD48) vid 20 °C omgivningstemperatur (4)        
200-408 rpm   1,75   A
8-200 rpm   1.25   A
PMD24C lägsta reglerade varvtal        
0 to 0.5 Nm   8 (1)   rpm
0.5 to 1.0 Nm   10 (1)   rpm
1.0 to 1.25 Nm   12 (1)   rpm
PMD48C lägsta reglerade varvtal        
0 to 0.5 Nm   8 (1)   rpm
0.5 to 1.0 Nm   9 (1)   rpm
1.0 to 1.25 Nm   10 (1)   rpm
Ingående manöverspänning (V-alternativ)   0 to 10   V
Ingående manöverström (I-alternativ)   4 to 20   mA
Styringångar låg nivå/back och kör nominellt 0,0 V 1.3 2.1   V
Styringångar hög nivå/fram och broms nominellt +5,0 V   2.75 3.5 V
Styrning/index takometerutgång (8–408 rpm) pulser/s 202.6   10130 PPS
Styrning/index/fel låg utgång (nominell vid 50 µA källa) 0 0.1 0.2 V
Styrning/fel/index hög utgång Obs! Om ett fel har registrerats måste spänningen till motorn slås från och sedan slås till för att felblockeringen ska återställas (vid 50 µA) 4.5 4.6 4.8 V
Styrning kylkropp/motorvarvtal kontra temperaturkonstant   -0.05%   rpm/°C

Tillämpliga standarder: CE, uppfyller IEC SS-EN 61010-1 och RoHS. Obs! Vid låga varvtal är det lägsta startvarvtalet upp till 7 rpm högre än det inställda varvtalet. Vid låga varvtal ökar börvärdet vid start under 200–500 ms.

 

Elektrisk specifikation av styrenhet Min. Nominell Max. Enhet
Matningsspänning PMD24    24    V
Matningsspänning PMD48    48    V
Matningsström nominell PMD24 (4) (5)    2.5  3.25  A
Matningsström nominell PMD48 (4) (5)    2.225  3.00  A
Varvtalsområde utan last (24 °C, 48 °C) (3)  8    408  rpm
Varvtal vid konstant moment PMD24C    -8    rpm/Nm
Varvtal vid konstant moment PMD48C    -2    rpm/Nm
IP-skyddsklass PMD24C. PMD48C/Nema-klass    IP30    
Elektriska data, absolut max.        A
Matningsspänning DC  -55    55  
Analog ingångsspänning (V-alternativ 0–10 V styrenhet)  -50    +50  V
Analog ingångsström (I-alternativ 4–20 mA styrenhet)  -40    +40  mA
Ingång fram/back, bromsa/kör  -50    +50  V
Termiska data, absolut max.        
Motorhusets temperatur (2)  +5    +105  Deg°C
Styrenhetens temperatur (2) >  +5    +85  Deg°C
Växellådans drifttemperatur (2)  +5    +70  Deg°C
Omgivningstemperaturområde  +5    +40  
Lagringstemperatur  -25    +65  Deg°C
Max. hörbart ljud på 1 m avstånd (motor och växellåda)    <50 <70 (inkl. huvud)  dB


Fuktighet 5–31° C (ej kondenserande) Avtagande linjärt till 40 °C

     80%
 30%
% RH
%RH
Högsta höjd      2000  Meter

2) Obs! Felstift 1 (A) blockeras över temperaturen och avaktiverar motorn. För drift vid omgivningstemperatur över 20 °C eller i instängd termisk miljö begränsas drivenhetens maximala prestanda av temperaturökningen i motorhuset, växellådan och styrenhetens hus. Motorhuset och styrenhetens kylkropp ska ha tillräcklig luftcirkulation för att kunna kylas. Växellådans monteringsytor bör utnyttjas för att avleda värme från växellådan och därmed förbättra temperaturprestandan. Motorhuset, kylkroppen och växellådan kan bli mycket varma (max. 105 °C) under drift. Ge dem tid att svalna av efter drift innan du hanterar motorn.(3) Inställt varvtalsområde utan last vid 20 °C omgivningstemperatur (+/-4 rpm vid 408 rpm, +/-1 rpm vid 8 rpm).(4) PMD24C enkelt pumphuvud max. last, PMD48C 520 enkelt pumphuvud max. last och PMD48C 313 dubbelt pumphuvud(5) Strömmedelvärdet indikeras. Använd matning med 100 % överbelastningskapacitet.

  • Kontakta oss

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post