Qdos-pumpar för kemikaliedosering

Linjära och repeterbara flöden under olika processförhållanden

Linjära och repeterbara flöden under olika processförhållanden

Serien har utökats och klarar flöden upp till 2 000 ml/min

Serien har utökats och klarar flöden upp till 2 000 ml/min

Byts enkelt från membranpumpar

Byts enkelt från membranpumpar

Minskar driftsstoppstiden, reducerar kemikalieanvändningen och förbättrar säkerheten

Minskar driftsstoppstiden, reducerar kemikalieanvändningen och förbättrar säkerheten

Kontakta oss


Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

E-post

Overview

Broschyr om Qdos-pumpar för kemikaliedosering

Broschyr om Qdos-pumpar för kemikaliedosering

Hämta

Noggranna och mångsidiga pumpar för kemikaliedosering

Ger flöden som förblir konstanta upp till 7 bar Qdos peristaltiska pumpar för kemikaliedosering ger användare en unik fördel i jämförelse med membranpumpar.

Qdos-pumpar fungerar mycket länge utan underhåll, vilket betyder att driftsstoppen kan förkortas och den totala ägandekostnaden sänks.

Ingen extrautrustning behövs

Membranpumpar behöver ofta en mängd extrautrustning för att fungera.
 
Qdos-pumpen tar bort behovet av extrautrustning samtidigt som den ger en noggrann, linjär och repeterbar dosering under olika processförhållanden.
Inga backslagsventilerInga pulsdämpareInga avluftningsventilerInga bottenventiler eller filterInga flödesventiler

Lägre total ägandekostnad än för membranpumpar

Typisk installation av en membranpump jämfört med Qdos peristaltiska doseringspump

eliminate ancillary equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Krävs inte för Qdos system

 

ReNu-teknik för pumphuvuden

ReNu-teknik för peristaltiska pumphuvuden är själva kärnan i Qdos-pumpen. Detta säkerställer att flödet förblir noggrant och repeterbart för vätskor av olika viskositetsgrader.

Driftstiden maximeras eftersom pumphuvudet kan tas av och bytas snabbt, tryggt och enkelt. Du behöver inga verktyg, ingen specialistutbildning och inga underhållstekniker.

Det inneslutna pumphuvudets design, med dess integrerade läckagedetektor, gör att svinn reduceras och att operatören inte utsätts för kemikalier.

 

Qdos30 ReNu 

 

 

 

 

 

Qdos CWT-pumphuvud

Qdos CWT™ är nästa nivå i hög prestanda för vårt industriledande sortiment av Qdos™-pumpar för kemikaliedosering. Conveying Wave Technology™ (CWT) ger alla fördelar med en peristaltisk pump men med betydligt längre livslängd än med traditionella slangar.

CWT pumphead

Läs mer om Qdos Conveying Wave Technology

Tillämpningar

Qdos chemical metering

Dosering av polymera flockmedel

Ett stort serviceföretag i Lake Michigan, Illinois hade fått i uppdrag att rena avloppsvattnet från ett kalkstensbrott. De behövde en lösning med exakt dosering av polymera flockningsmedel. Genom att installera en Qdos pump försedd med ReNu PU pumphuvud kunde de uppfylla kvalitetsstandarden på vattnet med en pålitlig lösning och med lågt underhåll. Det unika pumphuvudet ReNu PU är kompatibelt med alifatiska kolväten vilket gör det till det perfekta valet för att nå lång livslängd vid dosering av oljebaserade polymerer. Det inneslutna pumphuvudet säkerställer enkelt byte med minimalt spill. Genom noggrann dosering, inom ±1%, även under skiftande villkor minimeras dessutom utgifterna för kemikalier.
Chemical metering with no gas locking

Kemikaliedosering utan gasblockering

Victoria Water Treatment använder Qdos kemikaliedoseringspumpar för att dosera fluorid, klor och polyfosfat i vattenfiltrerings-, renings- och distributionsprocessen. Pumparna används för att eliminera de gasblockeringsproblem som förekom tidigare med pulserande membranpumpar. En Qdos 20-modell med ett slangmaterial speciellt sammansatt för höga tryck och natriumhypoklorit har installerats i den kemiska doseringsprocessen. Qdos-pumparna i Victoria Water Treatment arbetar med ett tryck på 5–7 bar och styrs av en 4–20 mA insignal. De har minskat stilleståndstiden för underhåll avsevärt..

 

 

  

Qdos electroplating

Exakt dosering av kemikalier för elektroplätering

BIA Kunstoff– und Galvanotechnik elektropläterar plastkomponenter – för bilindustrin – så att de får en metallisk yta. De Qdos-pumpar som BIA använder måste noggrant kunna dosera kemiska tillsatser till elektropläteringsmaskinerna – med minsta möjliga pulsation så att de inte ”slås sönder”. Förutom fördelen med den låga pulsationen behöver Qdos-pumpar nästan aldrig avbryta driften. Några extra tillbehör, som ventilkontroller, behövs inte heller, vilket allt som allt betyder att Qdos-pumpar är det bästa möjliga valet för elektroplätering.

 

  

 

qdos floatation duties

Process för återvinning av sällsynta mineraler

12 st Qdos-pumpar doserar reagenser från blandningstankar till s.k. header-tankar hos företaget British Fluorspar. Flusspat (fluorit) är ett relativt sällsynt industrimineral i vars utvinning ingår noggrann dosering av reagenser som metylisobutylkarbinol, natriumisopropylxantat, natriumhydroxid (kaustiksoda) och andra kemikalier. Det blir dyrt att överdosera kemikalierna, vilket bör undvikas.

 

 

 

 

Qdos reduces maintenance time

Underhållsstopp kan skäras ned från 1,5 h till endast fem minuter

Ett viktigt steg i rening av avloppsvatten vid Selters (Westerwald) i Tyskland är att ta bort fosfater med hjälp av utfällningsmedel, som järntriklorid. Järntriklorid är både kemiskt aggressivt och frätande. Det attackerade membranen hos de pumpar som tidigare användes i doseringsstationen. Tekniker var tvungna att ersätta pumpmembranen var tredje till var fjärde månad. Varje pumpmembran tog minst en timme att byta ut. Dessutom tog det sedan också tid att göra rent efter de kemikalier som läckt ut. Efter att Qdos-pumpar installerats i doseringsstationen för utfällningsmedel har underhållstiden reducerats till fem minuter.

 

 

 

Qdos potable water

Säkra tillgången till rent dricksvatten

Höga koncentrationer av järn och mangan runt om staden Barrie i Canada betyder att kelateringsmedel behövs för att göra vattnet drickbart. Avdelningen för vattenverksamhet i Barrie använder natriumsilikat (Na2SiO3) för att binda samman järn och mangan för att förhindra oxidering. Resultatet är estetiskt och innebär att sanitetsporslin inte fläckas. Membranpumpar hade valts för att dosera mellan fyra och sex delar natriumsilikat. Kulventilerna fastnade emellertid och den följande tilltäppningen orsakade allvarliga underhållsproblem på den obemannade platsen. Investeringen i Qdos-pumpar kunde enkelt rättfärdigas, om så bara för den minskade driftsstoppstiden och det reducerade antalet reservdelar.

 

 

 

Qdos chemical metering

Högprecisionsdosering av kemikalier på väg

Qdos pumpar finns för nätspänning eller 12–24 V DC. Om din kemiska doseringsapplikation innebär en flyttbar konsol eller en avlägsen plats utan tillgång till nätspänning, är Qdos 12–24 V svaret på dina behov. Alternativet 12–24 V DC strömförsörjning ökar användningsområdet för Qdos-pumparna ytterligare.
Styrning

Funktionalitet Universal + Universal Manuell Fjärr- PROFIBUS
Driftläge
Manuell •   • •    • 
Kontakta •   •      
4-20mA •   •    

Vätskeåtervinning

•   • •   •  • 
Felrapportering •    •   •   • 
PROFIBUS-styrning och -diagnostik         • 
Manuell styrning
Numerisk flödesdisplay •  •  •    • 
Numerisk varvtalsdisplay •  •  •    • 
Numeriskt procenttal av högsta möjliga  •  •  •    • 

Bildskärm för vätskenivå

•  •  •    • 

Max (fyllning)

•  •  •    • 
Autostart •  •  •    • 
Larm för pumphuvudfel •  •  •   
Fjärrstyrning
Ingång på 4–20 mA •  •     
Ingång på 4–20 mA med tvåpunktskalibrering •       
Utgång på 4–20 mA •       •   
Kontaktingång (puls/sats) •  •     

Ingång Start/Stopp

•  •     •   

Utgång Start/Stopp

•  •     
Utgång för larm •  •     
Fjärrstyrd vätskeåtervinning •  •     
24 V eller 110 V industrilogik som tillval  •       
LED-ikoner för pumpstatus
Pumpstatus       •   
Status om 4–20 mA       •   
Fel       •   
Säkerhet 
Knapplås  •  •   •    •
Kodlås •    •     •
Strömförsörjning
12–24 V DC
100–240 V AC


 
Styrningsalternativ – modellerna Universal och Universal+*

Variant Standardpump (L)  Standard pump
Relay pump
Ingång 5-24 V DC
Utgång Öppen kollektor
Variant Relämodul (H)
Ingång 110 V AC
Utgång Kontaktklassificering: 
110 V AC, 5 A
30 V DC, 5 A
Variant Relämodul (R)
Ingång 5-24 V DC
Utgång Qdos 30: kontaktklassificering 110 V AC, 
0,5 A 30 V DC, 1 A  

Qdos 20, Qdos 60, Qdos 120: 
kontaktklassificering 110 V AC, 5 A 30 V DC, 5 A

Standardpump (L) 
Styralternativ för ingång och utgång

Relämodul (H) eller (R) 
Styralternativ för ingång och utgång

Pumphuvuden

Mindre underhållsbehov med enkelt, verktygsfritt komponentbyte

Industriledande ReNu- och CWT-pumphuvudsteknik är kärnar i Qdos-pumpen. På så sätt blir flödet noggrant och repeterbart för vätskor med olika viskositeter.

ReNu- och CWT-pumphuvud ger noggrant, linjärt och repeterbart flöde med låg pulsation under olika processförhållanden.

Säkert, verktygsfritt underhåll samt en inbyggd sensor för läckagedetektering eliminerar risken för att operatören exponeras till kemiklier.

Qdos-pumpar kan beställas med ReNu- eller CWT-pumphuvudet monterat till vänster eller höger på pumpen.

Re-Nu pumpheadqdos CWT logo

 

 

 

 

Pumphuvud  Slangmaterial Max. drifttryck Artikelnummer

ReNu 20

Qdos 60 pumphead

 

SEBS

Optimerad för natriumhypokloritapplikationer med utloppstryck från 4 till 7 bar

Livsmedelskvalitet: FDA-förordningar 21 CFR177.1680 och EC1935/2004, EU-förordning 10/2011

 
7 bar 0M3.1800.PFP

PU

Optimerad för polymerer med utloppstryck upp till 4 bar.
Se avsnittet om kemisk kompatibilitet för mer information om lämplighet med andra specifika kemikalier
Livsmedelskvalitet: FDA-förordningar 21 CFR177.1680 och EC1935/2004, EU-förordning 10/2011 

 

4 bar

 

 

0M3.1500.PFP

 

ReNu 30

Qdos 30 pumphead

Santoprene

Ett universalpumphuvud med stor kemisk kompatibilitet för ett antal tillämpningar
Livsmedelskvalitet: FDA-förordningar 21 CFR177.1680

 


7 bar

 


0M3.2200.PFP

SEBS

Optimerad för tillämpningar med natriumhypoklorit, svavelsyra och väteperoxid med utloppstryck upp till 4 bar
Se avsnittet om kemisk kompatibilitet för mer information om lämplighet med andra specifika kemikalier
Livsmedelskvalitet: FDA-förordningar 21 CFR177.1680 och EC1935/2004, EU-förordning 10/2011 

 

4 bar

 

0M3.2800.PFP

ReNu 60

Qdos 30 pumphead

Santoprene

Ett universalpumphuvud med stor kemisk kompatibilitet för ett antal tillämpningar
Livsmedelskvalitet: FDA-förordningar 21 CFR177.1680

 

7 bar

 

0M3.3200.PFP

SEBS

Optimised för tillämpningar med natriumhypoklorit, svavelsyra och väteperoxid med utloppstryck upp till 4 bar
Se avsnittet om kemisk kompatibilitet för mer information om lämplighet med andra specifika kemikalier
Livsmedelskvalitet: FDA-förordningar 21 CFR177.1680 and EC1935/2004, EU-förordning 10/2011

 

4 bar

 

0M3.3800.PFP

ReNu 120

Qdos 60 pumphead

Santoprene

Ett universalpumphuvud med stor kemisk kompatibilitet för ett antal tillämpningar
Livsmedelskvalitet: FDA-förordningar 21 CFR177.1680

 

4 bar

0M3.4200.PFP

CWT30 EPDM

Qdos CWT pumphead

EPDM- och PEEK-vätskekontaktelement

Ett universalpumphuvud med stor kemisk kompatibilitet för ett antal tillämpningar

 

7 bar

0M3.5700.PFP

Drivenheter och prestanda


Modell Flöde Max drifttryck
ml/min USGPH Bar Psi

Qdos 20

Qdos 20

Universal+, Universal,
Manuell, PROFIBUS
0.1 – 333 0.001 – 5.3 7 100
Fjärrstyrd 0.2 – 333 0.003 – 5.3 7 100

Qdos 30

Qdos 30

Universal+, Universal, 
Manuell, PROFIBUS
0.1 – 500 0.001 – 7.93 7  100
Fjärrstyrd 0.3 – 500 0.005 – 7.93 7  100

Qdos 60

Qdos 60

Universal+, Universal, 
Manuell, PROFIBUS
0.1 – 1000 0.001 – 15.85 7 100
Fjärrstyrd 0.3 – 1000 0.01 – 15.85 7 100

Qdos 120

Qdos 120

Universal+, Universal, 
Manuell, PROFIBUS
0.1 – 2000 0.001 – 31.7 4 60
Fjärrstyrd 1.25 – 2000 0.02 – 31.7 4 60

* * Flödesnoggrannhet ±1 %, repeterbarhet ±0,5 %

 

Flödeshastighet med utloppstryck för ReNu 20 pumphuvuden

Qdos flow curves with ReNu PU

 

 

Qdos pump dimensions

Modell A B C D E F G H I
Qdos 20 234mm (9.2”)   214mm (8.4”) 118mm (4.6”)   266mm (10.5”) 43mm (1.7”)   173mm (6.8”) 40mm (1.6”)  140mm (5.5”)  10mm (0.4”) 
Qdos 30 234mm (9.2”)   214mm (8.4”) 82.5mm (3.2”)  233mm (9.2”)  43mm (1.7”)   173mm (6.8”)  40mm (1.6”) 140mm (5.5”)   10mm (0.4”)
Qdos 60  234mm (9.2”) 214mm (8.4”)  118mm (4.6”)  266mm (10.5”)  43mm (1.7”)  173mm (6.8”)  40mm (1.6”)   140mm (5.5”) 10mm (0.4”) 
Qdos 120 234mm (9.2”)  214mm (8.4”)  118mm (4.6”)  266mm (10.5”)  43mm (1.7”)  173mm (6.8”)  40mm (1.6”)  140mm (5.5”)  10mm (0.4”) 


Gör en rundtur

Datablad

Qdos 20 datablad – för pumpning av natriumhypoklorit med utloppstryck högre än 4 bar (60 psi)

Qdos 20, 30, 60, 120

Qdos CWT datasheet Qdos CWT Datablad

Manualer

Qdos 20 manualer – för pumpning av natriumhypoklorid med utloppstryck högre än 4 bar (60 psi)

Qdos Allmodels

Kemisk kompatibilitet

This guide details chemical compatibility between the process fluid and the wetted components within the pumphead only. The guide is not an indication of the suitability of the pump for your process. It does not indicate chemical compatibility of the components within the pumphead after failure. A full risk assesment should be carried out for all applications when pumping aggressive chemicals. Materials of manufacture can be found in the product datasheet. Please contact Watson-Marlow for further advice.

It is recommended that compatibility testing is always carried out to ensure the suitability of the ReNu or CWT pumpheads for use with your process chemical fluid. Actual chemical content can differ between suppliers and brands.

The information contained in the chemical compatibility guide is believed to be correct. Watson-Marlow Fluid Technology accepts no liability for any errors it contains. It is the user’s responsibility to ensure chemical compatibility within their application.

The ReNu and CWT pumpheads contain lubricant. It is the user’s responsibility to comply with local health and safety regulations, including ensuring chemical compatibility between the lubricant and the duty fluid before use.

*In some cases, compatibility between the pumphead and the chemical is particularly dependant on a number of factors including chemical source and temperature. In these cases, trials are recommended to ascertain suitability.

The Qdos pump should not be used in an ATEX environment, Hazardous environment or an environment that requires explosion proof certification.

A - Compatible
Available data indicates that the process chemical is compatible with the pumphead wetted components
R/P - Reduced performance The process chemical is not fully compatible with the pumphead wetted components. Flow rate and pumphead life may be adverseley affected.
N/S - Not suitable Not suitable for use with duty fluid. The process chemical is not compatible with some or all of the components. It may be unsafe to use the pumphead in this application
 - Not confirmed Compatibility not confirmed. Compatability data with the chemical does not exist or has not been confirmed. Please contact Watson-Marlow for further details
     
Duty Fluid Chemical Formula CAS Number

Qdos chemical metering pumps - ReNu pumhead with santoprene lubricant

7bar (100psi) Max

0M3.2200.PFP : ReNu 30 Santoprene  pumphead 
0M3.3200.PFP : ReNu 60 Santoprene  pumphead 
4bar (60psi) Max
  0M3.4200.PFP : ReNu 120 Santoprene  pumphead 

 Qdos chemical metering pumps - ReNu pumhead with PFPEl lubricant

7bar (100psi) Max
0M3.1800.PFP : ReNu 20 SEBS pumphead
4bar (60psi)

0M3.3800.PFP : ReNu 60 SEBS pumphead
4bar (60psi) Max
0M3.2800.PFP : ReNu 30 SEBS Pumphead

 

Qdos ReNu PU

4bar (60psi) Max
0M3.1500.PFP: ReNu 20 PU pumphead

           
ACETIC ACID (ICE) CH3COOH  64-19-7  A  A  N/S
ACETIC ACID 10-20%  CH3COOH  64-19-7  A  A  N/S
ACETIC ACID 30-50%  CH3COOH  64-19-7  A  A  N/S 
ACETIC ACID 99%  CH3COOH  64-19-7  R/P  A  N/S
 ACETIC ACID ANHYDRIDE  C4H6O3  108-24-7  R/P  R/P  N/S
 ACETONE  C3H6O  67-64-1  R/P  R/P  N/S
 ACETONITRILE  C2H3N  75-05-8  R/P  N/S  - 
 ACETOPHENONE  C8H8O  98-86-2  R/P  R/P R/P 
 ACRYLONITRILE C3H3N  107-13-1  R/P  - N/S 
 ALCOHOL (ETHYL)  C2H5OH  64-17-5  R/P  R/P R/P 
 ALLYL ALCOHOL  C3H5OH  107-18-6  R/P  R/P R/P 
 ALLYL CHLORIDE  C3H5Cl  107-05-1  R/P  -  N/S
 ALUM  AlK(SO4)2.12H2O  977007-61-6  A  A  
 ALUMINIUM CHLORIDE  AlCl3  7446-70-0  A  A
 ALUMINIUM FLUORIDE  AlF3  7784-18-1  A  - R/P
 ALUMINIUM HYDROXIDE  Al(OH)3  21645-51-2  A  N/S N/S
 ALUMINIUM SILICATE  Al2SiO5  1332-58-7  A  -
 ALUMINIUM SULPHATE  Al2(SO4)3  10043-01-3  A  A
 AMMONIA (AQUEOUS)  NH3 in H2O    A  A N/S 
 AMMONIA ANHYDRIC      A  A
 AMMONIUM BICARBONATE  NH4HCO3  1066-33-7  A  A
 AMMONIUM BISULPHATE 50%  NH4HSO4  7803-63-6  A  A
 AMMONIUM BROMIDE  NH4Br  12124-97-9  A  -
 AMMONIUM CARBONATE  (NH4)2CO3  8000-73-5  A  A N/S 
 AMMONIUM CHLORIDE  NH4Cl  12125-02-9  A  A
 AMMONIUM FORMATE  NH4CO2  540-69-2  A  -  -
 AMMONIUM HYDROXIDE  NH4OH  1336-21-6  A  N/S N/S 
AMMONIUM METAPHOSPHATE   NH4PO3    A  - R/P 
AMMONIUM NITRATE   NH4NO3  6484-52-2  A  A  
 AMMONIUM NITRITE  NH4NO2  13446-48-5  A  -
 AMMONIUM PERSULPHATE  (NH4)2S2O8  7727-54-0  A  -  R/P
 AMMONIUM PHOSPHATE  (NH4)2HPO4  7783-28-0  A  A N/S 
 AMMONIUM PROPIONATE  NH4C3H5O2  17496-08-1  A  - N/S 
 AMMONIUM SULPHATE  (NH4)2SO4  7783-20-2  A  A
 AMMONIUM THIOCYANATE  NH4SCN  1762-95-4  A  - R/P 
 AMYL ACETATE  C7H14O2  628-63-7  R/P  R/P N/S 
 AMYL ALCOHOL  C5H11OH  71-41-0  R/P  R/P
 AMYL AMINE  C5H11NH2  110-58-7  R/P  -
 AMYL BORATE  C5H11BO3    R/P  - N/S 
 AMYL BROMIDE  C5H11Br  110-53-2  R/P  -  -
 AMYL CHLORIDE  C5H11Cl  543-59-9  R/P  R/P N/S 
 AMYL CHLORONAPHTHALENE  C15H17Cl    R/P  -
 AMYL ETHER  C10H22O  693-65-2  R/P  -  
 AMYL IODIDE  C5H11I  628-17-1  R/P  -  
 AMYL NAPHTALENE  C15H18    R/P  -  
 AMYL PHENOL  C10H17O  1322-06-1  R/P  -  
 AMYLENE  C5H10  109-67-1  R/P  -  
 ANILINE  C6H5NH2  62-53-3  R/P  R/P N/S 
 ANTI-FREEZE  C2H6O2  107-21-1  R/P  -
 ANTIMONY CHLORIDE 50%  SbCl3  10025-91-9  A  A
 AQUA REGIA  conc. HNO3 + HCl (1:3)  8007-56-5  R/P  A
 ARSENIC TRIOXIDE  As2O3  1327-53-3  A  A
 ASCORBIC ACID  C6H8O6  50-81-7  A  -
 ASPHALT    8052-42-4  R/P  -
ASTM FUEL A     R/P  - A
ASTM FUEL B     R/P  - A
ASTM FUEL C     R/P  - A
ASTM FUEL D     R/P  - A
ASTM OIL NR. 1     R/P  - A
ASTM OIL NRr. 1 AT 100 DC     R/P  - A
 AVIATION GASOLINE      R/P  -  
 BARIUM CARBONATE  BaCO3  513-77-9  A  A R/P 
 BARIUM CHLORIDE  BaCl2  10361-37-2  A  A
 BARIUM FERRITE  BaO.6Fe2O3  11138-11-7  A  A   
 BARIUM HYDROXIDE  Ba(OH)2.8H2O  12230-71-6  A  N/S  N/S
 BARIUM SULPHATE  BaSO4  7727-43-7  A  A
 BARIUM SULPHIDE  BaS  21109-95-5  A  A  A
 BEER      A  -
 BEET ROOT SYRUP      A  -    
 BENZALDEHYDE  C7H6O  100-52-7  A  R/P N/S 
 BENZENE (BENZOL)  C6H6  71-43-2  R/P  R/P N/S 
 BENZOYL CHLORIDE  C7H5OCl  98-88-4  R/P  R/P N/S 
 BENZYL ALCOHOL  C7H8O  100-51-6  R/P  R/P  N/S
 BENZYL BENZOATE  C14H12O2  120-51-4  R/P  - N/S 
 BISMUTH CARBONATE  (BiO)2CO3  1458327  A  -
 BLACK SULPHATE LIQUOR      R/P  -    
 BOR(AC)IC ACID  H3BO3  10043-35-3  A  A
 BORAX  Na2B4O7.10H2O  1303-96-4  A  -
 BROMINE  Br2  7726-95-6  R/P  A  N/S
 BUTADIENE  C4H6  106-99-0  R/P  -  A
 BUTANE  C4H10  106-97-8  R/P  R/P  A
 BUTANE FLUID  C4H10  106-97-8  R/P  R/P
 BUTTER ACID  C4H8O2  107-92-6  R/P  - N/S 
 BUTYL ACETATE  C6H12O2  123-86-4  R/P  R/P N/S 
 BUTYL ALCOHOL  C4H9OH  71-36-3  R/P  R/P N/S 
 BUTYL ALDEHYDE  C4H8O  123-72-8  R/P  -     
 BUTYL ETHER  C8H18O  142-96-1  R/P  -  N/S
 BUTYL GLYCOL  C6H14O2  107-88-0  R/P  -  N/S
 BUTYL IODIDE  C4H9I  542-69-8  R/P  -      
 BUTYL STEARATE  C22H44O2  123-95-5  R/P  -
 BUTYRONITRILE  C4H7N  109-74-0  R/P  -    
 CALCIUM ACETATE  Ca(C2H5O2)2  62-54-4  A  A  
 CALCIUM BISULPHATE  Ca(HSO4)2  10034-88-5  A  A     
 CALCIUM BISULPHITE  Ca(HSO3)2  13780-03-5  A  A N/S 
 CALCIUM BROMIDE  CaBr2  7789-41-5  A  A
 CALCIUM CARBONATE  CaCO3  471-34-1  A  A
 CALCIUM CHLORATE  Ca(ClO3)2.H2O  10137-74-3  A  A
 CALCIUM CHLORIDE  CaCl2  10035-04-8  A  A
 CALCIUM FLUORIDE  CaF2  7789-75-5  A  A
 CALCIUM HYDROXIDE  Ca(OH)2  1305-62-0  A  N/S N/S
 CALCIUM HYPOCHLORITE 30%  Ca(ClO)2  7778-54-3  A  A N/S 
 CALCIUM NITRATE  Ca(NO3)2  13477-34-4  A  A
 CALCIUM STEARATE  Ca(C18H35O2)2  1592-23-0  A  A      
 CALCIUM SULPHATE  CaSO4  7778-18-9  A  A N/S
 CALCIUM SULPHIDE  CaS  20548-54-3  A  R/P
 CANE SUGAR LIQUOR      A  -    
 CARBITOL  C6H14O3  111-90-0  R/P  -    
 CARBOLIC ACID (= phenol)  C6H5OH  108-95-2  R/P  -
 CARBON DIOXIDE (DRY)  CO2  124-38-9  A  A
 CARBON DIOXIDE (MOIST)  CO2  124-38-9  A  A
 CARBON MONOXIDE (338 K)  CO  630-08-0  A  -
 CARBON TETRACHLORIDE  CCl4  56-23-5  R/P  R/P N/S 
 CARBONIC ACID  H2CO3 (CO2 in H2O)  463-79-6  A  -
 CASTOR OIL    463-79-6  R/P  -
 CAUSTIC SODA (max. 50%)  NaOH  1310-73-2  A N/S N/S
 CELLOSOLVE  C4H10O2    A  -        
 CELLOSOLVE ACETATE  C6H12O3    A  -       
 CHLORINATED SOLVENTS
   R/P  R/P        
CHLORO(FLURO) CARBONS         N/S
 CHLORINE (DRY)  Cl2  7782-50-5  R/P  A N/S 
 CHLORINE (MOIST)  Cl2  7782-50-5  R/P  A  N/S
 CHLORO NITROETHANE  C2H4NO2Cl  598-92-5  R/P  -  N/S
 CHLOROACETONE  C3H5OCl  78-95-5  R/P  -  N/S
 CHLOROACETONITRILE C2H2NCl  107-14-2  R/P  -  N/S
 CHLOROBENZENE C6H5Cl  108-90-7  R/P  -  N/S
 CHLOROBROMOMETHANE CH2ClBr  74-97-5  R/P  R/P N/S 
 CHLOROETHYL ACETATE  C4H7O2Cl  542-58-5  R/P  - N/S 
 CHLOROFORM  CHCl3  67-66-3  R/P  R/P N/S 
 CHLOROMETHYL  CH3Cl  74-87-3  R/P  -        
 CHLORONAPHTALENE  C10H7Cl  90-13-1  R/P  -        
 CHLOROSULPHONIC ACID  HSO3Cl  7790-94-5  R/P  N/S N/S 
 CHLOROTOLUENE  C7H7Cl  100-44-7  R/P  - N/S 
 CHROMIC ACID 10-50%  CrO3.H2O  1333-82-0  A  A N/S 
 CHROMIUM HYDROXIDE  Cr(OH)3 1308-14-1    A  N/S N/S 
 CHROMIUM SULPHATE  Cr2(SO4)3  10101-53-8  A  A
 CITRIC ACID  C6H8O7  77-92-9  A  A
 CITRUS PULP      A  A
 COCONUT OIL    8001-31-8  R/P  -
 COD LIVER OIL    8001-69-2 R/P  -
 COPPER ARSENATE  Cu3(AsO4)2  7778-41-8  A  A
 COPPER CYANIDE  Cu(CN)2  544-92-3 A  A N/S 
 COPPER NITRATE  Cu(NO3)2.3H2O 10031-43-3  A  A N/S 
 COPPER OXYCHLORIDE  CuCl2.Cu(OH)2  1332-65-6  A  A
 COPPER SULPHATE  CuSO4.5H2O  7758-98-7 A  A
 COPPER(I) CHLORIDE  CuCl  7758-89-6 A  A N/S 
 COPPER(II) CHLORIDE  CuCl2  7447-39-4 A  A N/S 
CORN OIL     A A A
 CRESOSOTES     R/P  R/P R/P 
 CRESOL 90%, XYLOL 5%, DDT 5%     R/P  R/P N/S 
 CRESOL 95%, XYLOL 5%     R/P  R/P N/S  
 CRESYLIC ACID (= cresol)  CH3C6H4OH  1319-77-3 R/P - N/S  
CRUDE OIL LOW SULPHUR     R/P - A
CRUDE OIL HIGH SULPHUR     R/P - A
 CRUDE OIL      R/P   R/P  A
 CYCLOHEXANE  C6H12  110-82-7 R/P   R/P  
 CYCLOHEXANOL  C6H12O  108-93-0  R/P  R/P   
 CYCLOHEXANONE  C6H10O  108-94-1  R/P  R/P N/S 
 CYCLOPENTANE  C5H10  287-92-3  R/P  R/P   
 DDT2 KEROSEN      R/P  -   
 DECAHYDRONAPHTENE (= decaline)  C10H18  493-01-6 (cis-)  R/P  -   
 DECALIN  C10H18  493-01-6 (cis-)  R/P  -  -    
 DECANE  C10H18  124-18-5  R/P  -   
 DIAMYL NAPHTENE  C20H29    R/P  -   
 DIAMYL PHTALATE  C18H26O4  131-18-0  R/P  -    
 DIBUTYL AMINE  C8H19N  111-92-2  R/P  - N/S 
 DIBUTYL ETHER  C8H18O  142-96-1 R/P  - R/P 
 DIBUTYL PHTALATE  C16H22O4  84-74-2  R/P  - N/S
 DIBUTYL SEBACATE  C18H34O4  109-43-3  R/P  - N/S
 DICHLOROBENZENE  C6H4Cl2  106-46-7 (para-)  R/P  -  N/S 
 DICHLOROBUTENE  C4H6Cl2  110-57-6 (trans-)  R/P  -  N/S
 DICHLORODIFLUOROMETHANE  CCl2F2  75-71-8  R/P  -  N/S
 DICHLOROMETHANE  CH2Cl2  75-09-2  R/P  -  N/S
 DICHLOROPHENOXY ACETIC ACID  C8H6Cl2O3  94-75-7  R/P  - N/S
 DICHLOROPROPENE  C3H5Cl2  26952-23-8  R/P  - N/S
 DICHLOROTETRAFLUOROETHANE  C2Cl2F4  76-14-2  R/P  - N/S
 DICYCLOHEXYLAMINE  (C6H11)2NH  101-83-7  R/P  - N/S
 DIESEL OIL    8006-61-9  R/P  -
 DIETHYL AMINE  (C2H5)2NH  109-89-7  R/P  - N/S 
 DIETHYL ETHER  C4H10O  60-29-7  R/P  -
 DIETHYL GLYCOL  C6H14O2    A  -  -    
 DIETHYL KETONE  C5H10O3  96-22-0  R/P  - N/S 
 DIETHYL OXALATE  C6H10O4  95-92-1  R/P  -  
 DIETHYL PHTALATE  C12H14O4  84-66-2  R/P  -   
 DIETHYL SEBACATE  C14H26O4  110-40-7  R/P  - N/S 
 DIISOBUTENE      R/P  -  -    
 DIISOBUTYL KETONE  C9H18O  108-83-8  R/P  -    
 DIISOPROPYL ETHER  C6H14O2  108-20-3  R/P  - N/S
 DIISOPROPYL KETONE  C7H14O  565-80-0  R/P  -  -  
 DIMETHYL AMINE  (CH3)2NH  124-40-3  R/P  N/S - 
 DIMETHYL ANILINE  C8H11N  121-69-7  R/P  - R/P 
 DIMETHYL ETHER  C2H6O  115-10-6  R/P  -  A
 DIMETHYL FORMAMIDE  C3H7NO  68-12-2  R/P  N/S N/S 
 DIMETHYL PHTALATE  C10H10O4  131-11-3  R/P  - N/S
 DIOCTYL ADIPATE  C20H38O4  103-23-1  R/P  - -  
 DIOCTYL PHTALATE (DOP)  C24H38O4  117-84-0  R/P  -
 DIOCTYL SEBACATE  C26H40O4  122-62-3  R/P  - A
 DIOXANE  C4H8O2  123-91-1  R/P  - N/S 
 DIVINYL BENZENE  C10H10  1321-74-0  R/P  - -   
 DODECYL BENZENE  C18H30  123-01-3  R/P  -  R/P
 DODECYL TOLUENE SULFONATE  C19H32O3S  104-41-6  R/P  -  -   
 EPICHLOROHYDRINE  C3H5ClO  106-89-8  R/P  - N/S 
 ETHER  C4H10O  60-29-7  R/P  - -
 ETHYL ACETATE  C4H8O2  141-78-6  R/P - -
 ETHYL ALCOHOL  C2H5OH  64-17-5  A   R/P
 ETHYL AMINE  C2H7N  75-04-7  R/P  -  -   
 ETHYL BENZENE  C8H10  100-41-4  R/P  - N/S 
 ETHYL BENZOATE  C9H10O2  93-89-0  R/P  - N/S 
 ETHYL BROMIDE  C2H5Br  74-96-4  R/P  A
 ETHYL BUTYRATE  C6H12O2  105-54-4  R/P  - -   
 ETHYL CHLORIDE  C2H5Cl  75-00-3  R/P  A N/S 
 ETHYL CHLOROFORMATE  C3H5ClO2    R/P  - N/S 
 ETHYL CYANOACETATE  C5H7NO2  105-56-6  R/P  - -    
 ETHYL DICHLORIDE  C2H4Cl2  75-34-3  R/P  A N/S 
 ETHYL ETHER  C4H10O  60-29-7  R/P  -
 ETHYL FORMATE  C3H6O2  109-94-4  R/P  -  N/S
 ETHYL IODIDE  C2H5I  75-03-6  R/P  - -     
 ETHYL ISOBUTYLETHER  C6H14O  627-02-1  R/P  - -     
 ETHYL ISOBUTYRATE  C6H12O2  97-62-1  R/P  - -    
 ETHYL MERCAPTAN  C2H5SH  75-08-1  R/P  - N/S 
 ETHYL OXALATE  C4H6O4  95-92-1  R/P  - -    
 ETHYL PENTACHLOROBENZENE  C8H5Cl5    R/P  - -    
 ETHYL PROPIONATE  C5H10O2  105-37-3  R/P  - -    
 ETHYL PROPYLETHER  C5H12O  628-32-0  R/P  - -   
ETHYLAMYL KETONE   C8H16O  541-85-5  R/P  - -    
 ETHYLENE DIAMINE  C2H4(NH2)2 107-15-3   R/P  -  N/S
 ETHYLENE GLYCOL  C2H6O2 107-21-1  A   R/P  R/P
 ETHYLENE OXYDE  C2H4O  75-21-8  A  A N/S
 ETHYLMETHYL KETONE  C4H8O  78-93-3  R/P  -  -
 FAECES      A  -  -
 FERRIC OXIDE  Fe2O3 1309-37-1   A  -  -
 FERRIC CHLORIDE      A  A R/P 
 FERRIFEROUS CHLORIDE (338 K)      A  A
 FERRO HYDROXIDE  Fe(OH)3  1309-33-7  A  N/S
 FERROUS SULPHATE  FeSO4.7H2O  7782-63-0  A  A R/P 
 FLEXOL 300 (dioctyl phtalate - DOP)  C24H38O4  117-81-7  R/P  -  -
 FLUOBORIC      A  A N/S 
 FLUOBORIC ACID 65%  HBF4 16872-11-0   A  A N/S
 FLUORIC ACID  HF  7664-39-3  A  - N/S
 FLUOROBENZENE  C6H5F  462-06-6  R/P  - N/S
 FLUOROSILICIC ACID  H2SiF6  16961-83-4  A  - N/S
 FLUOROSILICIC ACID 50%  H2SiF6  16961-83-4  A  - N/S
 FORMALDEHYDE 37%  CH2O  50-00-0  A  A  - 
 FORMALDEHYDE 40% (343 K)  CH2O  50-00-0  A  A -
 FORMAMIDE (FORMYLAMINE)  CH3NO  75-12-7  A  - -
 FORMIC ACID  HCOOH  64-18-6  A  A -
 FREON 11  CCl3F  75-69-4  R/P   R/P  N/S
 FREON 112 C2Cl4F2   76-12-0  R/P   R/P  N/S
 FREON 113  C2Cl3F3  76-13-1  R/P   R/P  N/S
 FREON 114  C2Cl2F4  76-14-2  R/P   R/P  N/S
 FREON 115  C2ClF5  76-15-3  R/P   R/P  N/S
 FREON 12 (LIQUID)  CCl2F2  75-71-8  R/P   R/P  -
 FREON 13  CClF3  75-72-9  R/P   R/P  N/S
 FREON 14  CF4  75-73-0  R/P   R/P  N/S
 FREON 21  CHCl2F  75-43-4  R/P   R/P  N/S
 FREON 22  CHClF2  75-45-6  R/P   R/P RP
 FREON 31  CH2ClF  593-70-4  R/P   R/P  N/S
 FREON C 316  C4Cl2F6  356-18-3  R/P   R/P  N/S
 FREON C 318  C4F8  115-25-3  R/P   R/P  N/S
 FURAN  C4H4O  110-00-9  R/P  -  -
 FURFURAL  C4H3OCHO  98-01-1  A  -  -
 GASOLINE OCTANE 100    8006-61-9  R/P   R/P
 GASOLINE OCTANE 65    8006-61-9  R/P   R/P
SUPER GASOLINE - LEADED AT 40 DC     R/P R/P A
SUPER GASOLINE - UNLEADED AT 40 DC     R/P R/P A
 GELATIN (GLUE)    9000-70-8  A  A N/S
 GLUCOSE  C6H12O6  50-99-7  A  A
 GLYCERINE  C3H8O3  56-81-5  A   R/P
 GLYCEROL  C3H8O3  56-81-5  A   R/P
 GLYCOL  C2H6O2  107-21-1  A  - N/S 
 HEPTANE  C7H16  142-82-5  N/S  N/S
 HEXANE  C6H14  110-54-3  N/S  N/S A
 HEXENE  C6H12  592-41-6  N/S  N/S A
HELIUM     N/S N/S -
 HYDRAULIC OIL ESTER BASE      R/P  - -
 HYDRAULIC OIL MINERAL BASE    8012-95-1  R/P  -  A 
 HYDRAULIC OIL PYDRAUL BASE      R/P  A
 HYDRAULIC OIL SKYDROL BASE      R/P  -  A
 HYDROBROMIC ACID  HBr  10035-10-6  A  A N/S 
 HYDROBROMIC ACID 40%  HBr  10035-10-6  A  A N/S 
 HYDROCHLORIC ACID 15-38%  HCL  7647-01-0  A  A N/S
HYDRAULIC FLUID LOW SULPHUR     A A A
HYDRAULIC FLUID HIGH SULPHUR     A A A
HYDRAULIC FLUID CALUP 51     A A A
 HYDROCYANIC ACID  HCN  74-90-8  A  A -
 HYDROFLUORIC ACID  HF  7664-39-3  A  A N/S
 HYDROFLUOROSILICIC ACID  H2SiF6  16961-83-4  A  -  N/S
 HYDROGEN FLUORIDE (COLD)  HF  7664-39-3  A  - -
 HYDROGEN FLUORIDE (HOT)  HF  7664-39-3  R/P  -  -
 HYDROGEN GAS (338 K)  H2  1333-74-0 N/S N/S  N/S
 HYDROGEN GAS (COLD)  H2  1333-74-0 N/S N/S  N/S
 HYDROGEN PEROXIDE 10-68%  H2O2  7722-84-1 A  A N/S 
 HYDROGEN SULPHIDE  H2S  2148878  A   R/P N/S
 HYDROGEN SUPEROXIDE 35%  HO2    A  -  -
 IODINE  I2  7553-56-2  A   R/P  N/S
 IRON and ZINC PHOSPHATE SOLUTION  FePO4 & Zn3(PO4)2    A  A
 IRON CHLORIDE  FeCl3  7705-08-0  A  A -
 IRON CHLORIDE SULPHATE  FeClSO4  12410-14-9  A  A -
 IRON HYDROXIDE  Fe(OH)3  1309-33-7  A   N/S -
 IRON NITRATE (338 K)  Fe(NO3)3  7782-61-8  A -
 IRON SULPHATE  FeSO4.7H2O  7782-63-0  A  A -
 IRON(II) ACETATE SOLUTION  Fe(C2H3O2)2  3094-87-9  A  A -
 ISOAMYLACETATE  C7H14O2  123-92-2  R/P  - -
 ISOAMYLALCOHOL  C5H12O  123-51-3  R/P  - -
 ISOAMYLFORMATE  C5H12O  110-45-2  R/P  - -
 ISOBUTENE  C4H8  115-11-7  R/P  - -
 ISOBUTYL ACETATE  C6H12O2  110-19-0  R/P  - N/S 
 ISOBUTYL ALCOHOL  C4H10O  78-83-1  R/P  - N/S 
 ISOBUTYL FORMATE  C5H10O2  542-55-2  R/P  - -
 ISODECANE  C10H22  34464-38-5  R/P  - -
 ISODODECANE  C12H26  31807-55-3  R/P  - -
 ISOOCTANE  C8H18  540-84-1  R/P  -
ISOPAR L       - A
ISOPAR L AT 100 DC       - A
ISOPAR M       - A
ISOPAR M AT 100 DC       - A
 ISOPROPYL ACETATE  C5H10O2  108-21-4  R/P  - N/S
 ISOPROPYL ALCOHOL  C3H8O  67-63-0  R/P  - -
 ISOPROPYL CHLORIDE  C3H7Cl  75-29-6  R/P  - R/P
 ISOPROPYL ETHER  C6H14O 108-20-3  R/P  - N/S
 JET FUELS (JP1 TILL JP5)    94114-58-6  R/P  -  -
JP 8 JET FUEL AT 80 dc      R/P - A
 KEROSENE    8008-20-6  R/P   R/P  A
 LACQUER SOLVENTS      R/P   R/P N/S
 LACTIC ACID  C4H10O4  50-21-5  A  A N/S
 LARD    61789-99-9  A  -
 LAURYL ETHER SULPHATE  [C12H25(OCH2CH2)nOSO3]  9004-82-4 (Na-salt)  A  -  -
 LEAD ACETATE  Pb(C2H3O2)2.3H2O 6080-56-4  A  A N/S
 LEAD ARSENATE  PbHAsO4  7784-40-9  A  - N/S 
 LEAD NITRATE  Pb(NO3)2  10099-74-8  A  -
 LEAD SULPHAMATE  Pb[(NH)2SO3]2    A  -
 LIME SULPHUR      A  - -
 LIME WATER  CaH2O2  1305-62-0  A  - -
 LINSEED OIL    8001-26-1  R/P   R/P
 LITHIUM HYDROXIDE  LiOH  1310-66-3  A  N/S N/S 
 LUBRICATING OIL    8012-95-1  R/P  -
 LYE (CAUSTIC)      A  -  N/S
 MAGNESIUM CARBONATE MgCO3   39409-82-0  A  -
 MAGNESIUM CHLORIDE  MgCl2  7786-30-3  A  A N/S 
 MAGNESIUM HYDROXIDE  Mg(OH)2  1309-42-8  A   N/S N/S
 MAGNESIUM NITRATE  Mg(NO3)2.6H2O  13446-18-9  A  -
 MAGNESIUM SULPHATE  MgSO4  10034-99-8  A  -
 MAGNESIUM SULPHIDE  MgS  12032-36-9  A  - -
 MAGNESIUM SULPHITE  MgSO3  7757-88-2  A  - -
 MANGANESE SULPHATE  MnSO4.H2O  10034-96-5  A  - A
 MERCURY  Hg  7439-97-6  A  A  A
 MERCURY CYANIDE  Hg(CN)2  592-04-1  A  A -
 MERCURY(I) CHLORIDE Hg2Cl2  10112-91-1  A  A -
 MERCURY(II) CHLORIDE  HgCl2  7487-94-7  A  A -
 METHANOL (methyl alcohol)  CH3OH 67-56-1   A   R/P R/P
 METHYL ACETATE  C3H6O2  79-20-9  R/P  - N/S
 METHYL ACETOACETATE  C5H8O3  105-45-3  R/P  - N/S
 METHYL ACETONE  C4H8O  78-93-3  R/P  - N/S
 METHYL AMINE  CH3NH2  74-89-5  R/P  - -
 METHYL AMYLACETATE  C8H17O2    R/P  - -
 METHYL ANILINE  C7H10N  100-61-8  R/P  - N/S
 METHYL BROMIDE  CH3Br  74-83-9  R/P  - N/S 
 METHYL BUTYL KETONE  C6H12O  591-78-6  R/P  - N/S
 METHYL BUTYRATE  C5H10O2  623-42-7  R/P  -
 METHYL ETHYL KETONE (MEK)  C4H8O  78-93-3  R/P  N/S N/S
 METHYL ISOPROPYL KETONE  C4H10O  563-80-4  R/P  - -
 METHYL METHACRYLATE  C5H8O2  80-62-6  R/P -
 METHYL OLEATE C19H40O2  112-62-9  R/P  - -
 METHYL PROPIONATE  C4H8O2  554-12-1  R/P  - -
 METHYL SALICYLATE  C8H8O3  119-36-8  R/P  - -
 METHYLAMYLCARBINOL  C7H16O    R/P  - -
 METHYLCELLOSOLVE (=2-methoxyethanol)  C3H8O2  109-86-4  A  - -
 METHYLCHLORIDE  CH3Cl    R/P  A  N/S
 METHYLENE CHLORIDE  CH2Cl2  74-87-3  R/P  A  N/S
 METHYLFORMATE  C2H4O2  75-09-2  R/P  -
 METHYLIODIDE  CH3I  107-31-3  R/P  - -
 METHYLISOBUTYL KETONE  C6H12O  74-88-4  R/P  - -
 METHYLISOBUTYRATE  C5H10O2  108-10-1  R/P  - -
 MILK      A  A
 MINERAL OIL    8012-95-1  R/P  -
 MOLASSES   68476-78-8   A  - -
 MONOBROMOBENZENE  C6H5Br  108-86-1  R/P  - N/S
 MONOCHLOROANILINE  C6H4NH2Cl  106-47-8 (para-)  R/P  - N/S 
 MONOCHLOROBENZENE  C6H5Cl  108-90-7  R/P  - N/S 
 MONOCHLORODIFLUOROMETHANE  CHClF2  75-45-6  R/P  -
 MONOCHLOROTRIFLUOROMETHANE  CClF3  75-72-9  R/P  - -
 MONOETHANOLAMINE  C2H4NH2OH  141-43-5  R/P  - -
 MONOSODIUM GLUTAMATE  Na[C5H8NO4]  142-47-2  A  -
 MOTOR OIL      R/P  -
 MURIATIC ACID (= hydrochloric acid)  HCl  7647-01-0  A  -
 NAPHTA    8030-30-6  R/P   R/P A
 NAPHTALENE  C10H8  91-20-3  R/P  - A
 NAPHTHENE  C10H8  91-20-3  R/P  - A
 NATURAL GAS  CH4  8006-14-2  A   R/P A
 NATURAL GAS (DRY)  CH4  8006-14-2  A   R/P A
 NATURAL GAS (WET)  CH4  8006-14-2  A   R/P A
 NICKEL CHLORIDE  NiCl2  7718-54-9  A  N/S R/P
 NICKEL HYDROXIDE  Ni(OH)2  12054-48-7  A  A R/P
 NICKEL NITRATE  Ni(NO3)2  14216-75-2  A  A
 NICKEL SULPHATE NiSO4  7786-81-4  A  A  R/P
 NITRIC ACID (FUMING)  HNO3  7697-37-2  R/P  A  N/S
 NITRIC ACID 2-70%  HNO3  7697-37-2  A   A  N/S
 NITRO-BENZENE  C6H5NO2  98-95-3  R/P  R/P N/S 
 NITRO-OCTANE  C8H17NO2  629-37-8  R/P  - N/S 
 NITROSYL CHLORIDE  ClNO  2696-92-6  R/P  -
 NITROUS ACID  HNO2  7782-77-6  A  A  N/S
 OCTANE  C8H18  111-65-9  R/P  -
 OCTYL ALCOHOL  C8H18O  111-87-5  R/P  - NS 
 OCTYL ALDEHYDE  C8H16O  124-13-0  R/P  -
 OLEIC ACID  C18H34O2  112-80-1  R/P  -
 OLEINIC ACID  C18H34O2  112-80-1  R/P  - A
 OLEUM (fuming sulfuric acid)  H2SO4 + SO3  8014-95-7  R/P  - -
OLIVE OIL     R/P - A
 OXALIC ACID  C2H2O4  6153-56-6  A  A
 OXYGEN  O2  7782-44-7  A  A A
 OZONE  O3  10028-15-6  A  A
 PALM OIL    8002-75-3  A  -
 PALMITIC ACID  C16H32O2  57-10-3  A  - A
 PARAFFIN OIL 50%  C12H26 - C18H38  8002-74-2  R/P  -
 p-CYMENE  C10H14  99-87-6  R/P  - -
 PENTACHLOROPHENOL  C6Cl5OH  87-86-5  R/P  -
 PENTANE  C5H12  109-66-0  R/P  -
 PERACETIC ACID 15% (peroxyacetic acid)  CH3COO2H  79-21-0  A  - N/S
 PERCHLORIC ACID  HClO4  7601-90-3  A  A N/S
 PERCHLORO ETHENE  C2Cl4  127-18-4  R/P  - -
 PETROLEUM (to 363 K)    8006-61-9  R/P  -
PETROLEUM DISTILLATE   920-107-4  - - A
 PHENOL  C6H5OH  108-95-2  R/P   R/P N/S 
 PHENYL ETHYL ETHER  C8H10O  103-73-1  R/P  - N/S 
 PHOSPHORIC ACID 50%  H3PO4  7664-38-2  A  A N/S 
 PHOSPHORIC ACID 7% (50 ?C)  H3PO4  7664-38-2  A  A A
 PHOSPHORIC ACID 7% (70 ?C)  H3PO4  7664-38-2  A  A A
 PHOSPHORIC ACID 75%  H3PO4  7664-38-2  A  A
 PHOSPHORIC ACID 85%  H3PO4  7664-38-2  A  A  N/S
 PHOSPHOROUS OXYCHLORIDE  POCl3  10025-87-3  R/P  -  N/S
 PICRIC ACID  C6H3N3O7  88-89-1  A  - N/S
 POLYALKYLENE GLYCOL      R/P   R/P -
 POLYALUMINIUM CHLORIDE  [Al2(OH)xCl6-x]n  1327-41-9  A  - A
 POTASSIUM BICHROMATE  K2Cr2O7  7778-50-9  A  - -
 POTASSIUM BORATE  KB2O3  1332-77-0  A  - R/P
 POTASSIUM BROMIDE  KBr  2139626  A  - R/P
 POTASSIUM CARBONATE  K2CO3  584-08-7  A  A R/P
 POTASSIUM CHLORATE  KClO3    A  A
 POTASSIUM CHLORIDE  NaCl  7447-40-7  A  - A
 POTASSIUM CYANIDE  KCN  151-50-8  A  - N/S
 POTASSIUM DICHROMATE  K2Cr2O7  7778-50-9  A  - A
 POTASSIUM HYDROXIDE  KOH  1310-58-3  A  N/S N/S
 POTASSIUM NITRATE  KNO3  7757-79-1  A  - A
 POTASSIUM PERMANGANATE  KMnO4  7722-64-7  A  - -
 POTASSIUM SULPHATE  K2SO4  7727-21-1  A  -
 POTASSIUM SULPHITE  K2SO3  10117-38-1  A  -
 PROPANE GAS  C3H8  74-98-6  R/P  -
 PROPANE LIQUID  C3H8  74-98-6  R/P  -
 PROPENE BROMIDE  C3H5Br  106-95-6  R/P  -
 PROPIONITRILE  C3H5N  107-12-0  R/P  -
 PROPYL ACETATE  C5H10O2  109-60-4  R/P  -
 PROPYL ALCOHOL  C3H7OH  71-23-8  A  - N/S
 PROPYL DICHLORIDE  C3H6Cl2  78-87-5  R/P  - -
 PROPYL FORMATE  C4H8O2  110-74-7  R/P  - -
 PROPYL PROPIONATE  C6H12O2  106-36-5  R/P  - N/S
 PROPYLBENZENE  C9H12  103-65-1  R/P  - R/P 
 PROPYLENE CARBONATE  C4H6O3  108-32-7  A  -
 PROPYLENE CHLORIDE  C3H7Cl  107-05-1  R/P  - R/P
 PROPYLENE CHLOROHYDRINE  C3H7ClO  127-00-4  R/P  - R/P
 PROPYLENE DIAMINE  C3H6(NH2)2  78-90-0  R/P  -
 PROPYLENE DICHLORIDE  C3H6Cl2  78-87-5  R/P  - R/P 
 PROPYLENE GLYCOL  C3H6(OH)2  57-55-6  A  - N/S
PROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER (DOWANOL PM)         A
 PROPYLENE TRICHLORIDE  C3H6Cl3  96-19-5  R/P  - -
 PRUSSIC ACID 20%  HCN  74-90-8  A  - R/P
 PYRIDINE  C5H5N  110-86-1  R/P  - -
 SEA WATER      A  A
 SEWAGE WATER (no hydrocarbons)      A  A A
 SHELL DD      R/P  - -
 SILICON CARBIDE (SLURRY)  SiC  409-21-2  A  - -
 SILICON FLUORIDE  SiF4  7783-61-1  A  - N/S 
 SILICONE OIL    63148-58-3  R/P  A
 SILVER CYANIDE (74 g/l)  AgCN  506-64-9  A  - N/S 
 SILVER NITRATE  AgNO3  7761-88-8  A  A  A
 SOAP SOLUTIONS    68952-95-4  A  A -
 SODA  Na2CO3  497-19-8  A  -
 SODA LYE 1.25-2.5%  NaOH  1310-73-2  A  - -
 SODA LYE 50% (338 K)  NaOH  1310-73-2 A  - N/S 
 SODIUM ACETATE  NaC2H3O2  127-09-3  A  -
 SODIUM ALUMINATE 3%  NaAlO2  1302-42-7  A  -
 SODIUM ALUMINIUM SILICATE  Al12Na12Si12O48.27H2O  1344-00-9  A  - -
 SODIUM BICARBONATE  NaHCO3  144-55-8  A  A A
 SODIUM BISULPHATE  NaHSO4  7681-38-1  A  A A
 SODIUM BROMIDE  NaBr  7647-15-6  A  -
 SODIUM CARBONATE  Na2CO3  497-19-8  A  A N/S 
 SODIUM CHLORATE  NaClO3  2146053  A  A N/S
 SODIUM CHLORIDE  NaCl  7647-14-5  A  A A
 SODIUM CHLORIDE 25%  NaCl  7647-14-5  A  A A
 SODIUM CYANIDE  NaCN  143-33-9  A  - R/P
 SODIUM DICHROMATE  Na2Cr2O7.2H2O  7789-12-0  A  - R/P
 SODIUM FLUOALUMINATE  Na3AlF6  13775-53-6  A  - -
 SODIUM FLUORIDE  NaF  7681-49-4  A  - -
 SODIUM HYDROSULPHIDE NaHS   16721-80-5  A  -
 SODIUM HYDROXIDE 50% MAX.  NaOH  1310-73-2  A N/S  N/S 
 SODIUM HYPOCHLORITE  NaClO  7681-52-9  R/P  A N/S 
 SODIUM IODIDE  NaI  7681-82-5  A  - N/S 
 SODIUM METABORATE 18% (333 K)  NaBO2.2H2O  16800-11-6  A  - N/S
 SODIUM METAPHOSPHATE  NaPO3  50813-16-6  A  -
 SODIUM NITRATE  NaNO3  7631-99-4  A  A
 SODIUM NITRITE  NaNO2  7632-00-0  A  - A
 SODIUM PERBORATE  NaBO3  2094396  A  -  N/S
 SODIUM PERMANGANATE  NaMnO4   R/P  A  -
 SODIUM PEROXIDE  Na2O2  1313-60-6  A  - R/P 
 SODIUM PHOSPHATE  Na3PO4  7601-54-9  A  -
 SODIUM PHOSPHATE (DI-BASIC)  Na2HPO4.12H2O  7558-79-4  A  -
 SODIUM PHOSPHATE (TRI-BASIC)  Na3PO4  7601-54-9  A  -  A
 SODIUM SALT  Na  7440-23-5  A  - -
 SODIUM SILICATE  Na2SiO3 (Na2O.SiO2)  1344-09-8  A  A  NS
 SODIUM SILICOALUMINATE    1344-00-9  A  -
 SODIUM SULPHATE  Na2SO4  7727-73-3  A  -
 SODIUM SULPHIDE  Na2S.9H2O  1313-82-2  A  A
 SODIUM SULPHITE  Na2SO3  7757-83-7  A  A A
 SODIUM THIOSULPHATE  Na2S2O3.5H2O  10102-17-7  A  -
 SOYA OIL    8001-22-7  R/P  - -
 SPIRIT (85% ETHYL ALCOHOL)  C2H5OH  64-17-5  A  - -
 STANNIC CHLORIDE  SnCl4  7646-78-8  A  - -
 STEARIC ACID  C18H36O2  57-11-4  A  - R/P
 STYRENE  C8H8  100-42-5  R/P   R/P -
 SUCCINIC ACID / AMBER ACID  HOOC(CH2)COOH  110-15-6  A  - -
 SULPHUR (363 K)  S8  7704-34-9  R/P  - N/S
 SULPHUR CHLORIDE  S2Cl2  10025-67-9  R/P  A N/S 
 SULPHUR DIOXIDE 5% IN WATER  SO2 in H2O  2025884  A  A N/S
 SULPHUR DIOXIDE GAS  SO2  2025885  A  A N/S 
 SULPHUR TRIOXIDE  SO3  2025949  A  A N/S
 SULPHURIC ACID H2SO4   7664-93-9 R/P  A N/S
 SULPHUROUS ACID 10%  H2SO3  7782-99-2  A  A N/S
 SULPHUROUS ACID 75%  H2SO3  7782-99-2  A  A N/S
 TALC  Mg3Si4O11.H2O  14807-96-6  A  - A
 TANNIC ACID  C76H52O46  1401-55-4  A  A R/P 
 TAR    8007-45-2  R/P  - N/S
 TARTARIC ACID  C4H6O6  87-69-4 A  A R/P
 TETRABROMOETHANE  C2H2Br4  79-27-6 R/P  - R/P
 TETRACHLOROCARBON  CCl4  56-23-5  R/P  - -
 TETRACHLORODIFLUOROETHANE  C2F2Cl4  76-12-0  R/P  - -
 TETRACHLOROETHANE  C2H2Cl4  79-34-5  R/P  - N/S
 TETRACHLORONAFTALENE  C10H4Cl4  1335-88-2  R/P  -  N/S
 TETRAFLUOROCARBON  CF4  75-73-0  R/P  -  N/S
 TETRAHYDROFURAN (THF)  C4H8O  109-99-9 R/P N/S   N/S
TERTIARY BUTYL METHYL ETHER (MTBE)     R/P R/P A
 TITANIUM DIOXIDE (30%)  TiO2  13463-67-7  A  A -
 TITANIUM SULPHATE (1%)  Ti(SO4)2  18130-44-4  A  A -
 TOLUENE  C7H8  108-88-3  N/S  N/S -
 TRICHLOROBENZENE  C6H3Cl3  108-70-3 (1,3,5-)  R/P  - -
 TRICHLOROETHYLENE  C2HCl3  79-01-6  R/P  - N/S
 TRICHLOROFLUOROMETHANE  CFCl3  75-69-4  R/P  - -
 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE  C2Cl3F3  76-13-1  R/P  - -
 TRIETHANOLAMINE  (C2H5OH)3N  102-71-6  R/P  - N/S
 TRISODIUM PHOSPHATE (TSP)  Na3PO4  7601-54-9  A  A -
 TURPENTINE (mainly pinene)  C10H16  8006-64-2  R/P   R/P N/S
 VINEGAR  C3H5COOH    A  - N/S
 VINYLCHLORIDE  C2H3Cl  75-01-4  R/P  - N/S
 WATER  H2O  7732-18-5  A  A A
 WATER, CONDENSATION  H2O  7732-18-5  A  A A
 WATER, DISTILLED  H2O  7732-18-5  A  A A
 WATER, MIN. WITH OXYD.SALTS      A  A A
 WATER, MIN. WITHOUT OXYD.SALTS      A  A A
 WHITE SPIRIT    64742-88-7  R/P  - A
 XYLENE  C8H10  106-42-3 (para-)  R/P   R/P N/S
 ZINC AMMONIUM CHLORIDE  ZnNH4Cl3  14639-97-5  A  - A
 ZINC BORATE  ZnBO3  1332-07-6  A  - -
 ZINC CHLORIDE  ZnCl2  7646-85-7  A  A R/P
 ZINC HYDROXIDE  Zn(OH)2  20427-58-1  A  - -
 ZINC OXIDE (300 K)  ZnO  1314-13-2  A  - -
 ZINC SULPHATE  ZnSO4  7446-20-0  A  -  R/P
  • Kontakta oss

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post