Produktsortiment

Watson-Marlows pumpar ger dig:

Exakta och förutsebara flöden

Kontamineringsfri pumpning - idealisk för skjuvningskänsliga vätskor, visköst slam och aggressiva syror och frätande ämnen

Enkel att installera, använda och underhålla

Praktiskt taget underhållsfri - inga dyra tätningar, ventiler, membran eller rotorer som kan läcka, täppas igen eller korrodera