Ny teknisk information från WMFTG fastslår att peristaltiska slangpumpar förbättrar processen vid brytning av ädelmetaller

Peristaltic pumps handle abrasive pastes and chemicals

När det gäller pumpar så finns det många utmaningar som är förknippade med gruvbrytning av ädelmetaller. Exempelvis är det förenat med stora svårigheter att hantera slipande medier med varierande densitet över långa avstånd utan frekventa haverier. Denna svårighet förvärras när kemikalier tillsätts i pastan. 

Emellertid drar ny teknisk information, som publiceras av Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG), slutsatsen att den senaste peristaltiska slangpumpstekniken kan medverka till att övervinna dessa hinder.

Den tekniska informationen fokuserar på användningen av Bredels slangpumpsteknik i applikationer för gruvbrytning av ädelmetaller. Marknadskostnaderna för ädelmetaller och mineraler i kombination med avlägsna brytningsplatser och förhållanden innebär att optimering av pumpval, för säker och ansvarsfull transferering av pasta och gruvavfall, aldrig har varit viktigare, inte bara för effektiv gruvdrift utan även för miljön.

Den tekniska informationen, utgiven av WMFTG:s specialister på applikationer för gruvdrift, drar slutsatsen att lönsamheten maximeras genom förbättrad driftstid, minskade underhållskostnader och förbättrad säkerhet på anläggningsplatsen, vilket ger slangpumpar avgörande fördelar.

Rätt teknologi, rätt applikation

Gruvor använder ofta minst två pumpar per tank, en för att lyfta ur tanken och den andra för mata ett filter på upp till 300 meters avstånd. 

Wilfried Staijen, Bredel Hose Pumps kundansvarig hos WMFTG förklarar i den tekniska informationen; 

”Traditionellt har centrifugalpumpar varit accepterade vid brytning av ädelmetaller, särskilt i applikationer med förtjockningsmedel, men de har många anmärkningsvärda brister. Som ett exempel är kvantiteten fasta ämnen, som kan hanteras av centrifugalpumpar, begränsad. I många applikationer varar pumpimpellrarna bara några veckor på grund av faktorer som starka syror och/eller slipande innehåll.” 

”Vi ville visa gruvdriftsföretagen att slangpumpar påverkas mycket mindre av vätskedynamiken såsom densiteten hos pasta, viskositet, sugförhållanden och utloppstryck och att de inte påverkas av slipande/frätande egenskaper hos pastan och av kemikalier. Vi är glada över att ha ett enda dokument som förmedlar dessa punkter så effektivt.”

Peristaltiska slangpumpar i Bredel sortimentet är bokstavligen underhållsfria. Den enda slitagedelen är själva slangen, som kan ersättas ”på plats” utan att några specialverktyg behövs. 

Exempel ur verkligheten 

WMFTGs tekniska information innehåller många övertygande exempel på gruvor som har dragit fördel av Bredels slangpumpar. Exempelvis upptäcktes vid CMOC International gruvan i Ouvidor, Brasilien, som bryter och behandlar niobium, ett ämne som i allt ökande omfattning används i superlegeringar för tillverkning av värmebeständiga jetmotor-komponenter. Pasta vid Ouvidor utgörs till 44% av niobium med vatten, svavelsyra, isopropyl och flockningsmedel. Innehållet fasta ämnen stiger till 75% när massan blir mer koncentrerad vid botten av den undre flödestanken med förtjockningsmedel. 

Tidigt upptäckte gruvan att centrifugalpumpar inte kunde hantera sådan hög koncentration och att de drabbades kraftigt av slitage och attacker från kemikalier. Istället har Ouvidor gruvan idag flera Bredel pumpar, av vilka några har fungerat tillförlitligt under nästan ett decennium. Bredel 100, 80, 65 och 50 enheter pumpar alla niobiummassa i tanktransfereringar i upp till 18 till 24 timmer per dygn.

Tillgängligt för nerladdning 

Den tekniska informationen innehåller många fler exempel på fördelar med Bredel-pumpar i applikationer för brytning av ädelmetaller. En komplett kopia kan laddas ner här.

 
  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post