Watson-Marlow Fluid Technology Group Coronavirus Statement

Andrew Mines

Mot bakgrund av den aktuella globala COVID-19-situationen har Watson-Marlow Fluid Technology Group infört rigorösa beredskapsplaner för att minimera effekterna. I takt med att situationen fortsätter att utvecklas kan vi vara säkra på att vi fortsätter att arbeta för att skydda våra anställdas och kunders hälsa och välbefinnande.

Vi följer de lokala myndigheternas riktlinjer och ser över situationen kontinuerligt. Vi har infört tydliga förfaranden för våra anställda för att skydda deras hälsa, inklusive självisolering där så är lämpligt.

Många av våra kunder spelar en viktig roll när det gäller att stödja den nuvarande situationen, från att minimera virusets inverkan genom utveckling av vaccin till livsmedelsproduktion och vattenbehandling. Vi inser att detta arbete är av avgörande betydelse och att affärskontinuitet har utvecklats på alla våra affärsplatser.

Som företag antar vi mönster med delade skift för att begränsa alla möjligheter till korskontaminering av kollegor och arbeta med vår leveransbas för att säkerställa kontinuiteten i utbudet. Vi driver en global tillverkningsstrategi med 10 tillverkningsanläggningar i Europa och USA, i kombination med ett globalt avtryck av lagerhållning för att säkerställa en lokal leverans av produkter. Vi kan försäkra dig om att vi har upprätthållit en bra lagerprofil i hela vår verksamhet och fortsätta att arbeta med våra leverantörspartners för att upprätthålla lagernivåerna.

Vi kommer att fortsätta att övervaka situationen noggrant och vidta alla nödvändiga åtgärder, vid lämplig tidpunkt och i enlighet med nationell och internationell vägledning, för att bidra till att säkerställa våra anställdas säkerhet, samtidigt som störningarna minimeras för våra kunder.

Vänliga hälsningar,

Andrew Mines - Managing Director
Watson-Marlow Fluid Technology Group

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post