Qdos CWT™ – En utveckling inom långvarig kemikaliedosering

Långvarig kemikaliedosering

Långvarig kemikaliedosering

Qdos® CWT är nästa nivå i hög prestanda för vårt industriledande sortiment av Qdos®-pumpar för kemikaliedosering. Conveying Wave Technology (CWT) ger alla fördelar med en peristaltisk pump men med betydligt längre livslängd än med traditionella slangar. Qdos® CWT ger överlägsen noggrannhet i kemikaliedoseringstillämpningar utan behov av dyr extrautrustning.

Det tätade pumphuvudet minimerar operatörens exponering till kemikalier, och kan säkert bytas på mindre än en minut

Vad är Conveying Wave Technology?

qdos cwtConveying Wave Technology använder den peristaltiska principen för att driva ett unikt vätskekontaktelement. För att uppnå den peristaltiska pumprörelsen innehåller pumpen ett EPDM-element i stället för en slang, som arbetar mot en PEEK-slangbana. Resultatet är att vätskekontaktelementet utsätts för mycket låg belastning. Detta innebär att livslängden för en Qdos® CWT-pump är betydligt längre än för en traditionell pump.

CWT med dess unika vätskekontaktelement har följande fördelar:

pumphuvudUtveckling av vår branschledande Qdos-serie

Qdos CWT bygger på etablerad Qdos-drivenhetsteknik. Qdos-serien har ett brett utbud av alternativ för kommunikation och anslutning. Säkerhet för operatör och miljö garanteras genom:

Qdos CWT-pumpar ger enastående noggrannhet för kemikaliedosering i hållbara tillämpningar för vattenbehandling. Pumparna utsätts inte för ånglåsning och doserar kemikalier konsekvent inklusive natriumhypoklorit utan att behöva överdosera för att säkerställa tillförlitlig behandling.

Pumparna påverkas inte av variationer i omgivningstemperatur samtidigt som den långa livslängden sänker ägandekostnaden.

qdos-pump

 

Fallstudie: Kemisk matningspump reducerar underhållet och förbättrar säkerheten vid Kaliforniens vattenåtervinningsanläggning

Vattenåtervinningsanläggningen i San Luis Reys, City of Oceanside i Kalifornien upplevde problem med sina pumpar som matade natriumhypoklorit i cykeln efter klorbehandlingen. När membranpumparna ersattes med Qdos peristaltiska doseringspumpar reducerades underhållsbehovet och kunden såg en märkbar minskad risk för kemisk exponering av personalen. Dock överskred tryckspikar på över 4 bar pumpens driftsparametrar.

Kravet på ett högt driftstryck matchade den nya Qdos CWT perfekt.

Den innovativa konstruktionen av Qdos-pumpen med CWT-teknik (Conveying Wave Technology) säkerställer konstant, lång livslängd vid högre tryck upp till 7 bar, och påverkas inte av utgasning från kemikalier som natriumhypoklorit och tillhörande utgasning som kan få vissa pumptyper att stängas av. När underhåll krävs är det snabbt och säkert tack vare att pumphuvudet kan bytas utan verktyg.

 • Qdos kemikaliedoseringspumpar

  Qdos kemikaliedoseringspumpar

  Qdos-pumpar eliminerar behovet av extrautrustning och garanterar samtidigt noggrann, linjär och repeterbar dosering under alla processförhållanden.

Qdos CWT Brochure SV

Ladda ned broschyren

Qdos CWT Datasheet SV

Ladda ned broschyren

 • Hitta en produkt

 • Hitta lokal representant

 • Hjälp och råd

  Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

  E-post