Bredel slangpumpar

Bredel slangpumpar

Bredel slangpumpar

Bredel pumpar för tung drift hanterar slitande slam, lim och suspensioner med 100 % volymetrisk noggrannhet. Till skillnad från membranpumpar, lobrotorpumpar och PC-pumpar kommer inga rörliga delar i kontakt med produkten, och det finns inga mekaniska tätningar. Den pumpade vätskan är helt innesluten i slangen, vilket skyddar operatören från att komma i kontakt med kemikalier, suspensioner och slam. Alla Bredel-slangar är precisionsbearbetade för att säkerställa stabilitet och pumpprestanda i krävande vätskehanteringsapplikationer.

Det går att nå flöden upp till 108 m3/h vid 16 bar, och våra industripumpar kan pumpa upp till 80 % fasta partiklar i suspensionen. Till skillnad från många andra pumptyper är flödet helt oberoende av sug- och utloppsförhållanden. Kraftfulla lager i pumprotorn och en unik buffertzon skyddar växlarna från överhängande last och kontaminering. Endast Bredel industriella slangpumpar erbjuder denna nivå på konstruktionsexpertis för sina drivenheter.

Ett enkelt slangbyte tar bara några minuter och kan utföras på plats utan specialverktyg eller utbildad personal. Den låga underhållskostnaden är bara ett av många skäl till att allt fler tillverkare och avfallsanläggningar går över till Bredel-pumpar för att minska sina driftskostnader.

 • Bredel slangpumpar

  Bredel slangpumpar

  Upp till 108 m3/h vid 16 bar, fördubblad pumptillgänglighetstid vid krävande applikationer, sughöjd upp till 9 m, klarar torrkörning och reversibel, eliminerar behovet av hjälputrustning

 • APEX slangpumpar

  APEX slangpumpar

  Upp till 6 200 l/h vid 8 bar, dosering, överföring, optimerad för processtillgänglighet, konstruerad för konkurrenskraftiga pris-/prestandaförhållanden

 • Precisionsbearbetade slangelement

  Precisionsbearbetade slangelement

  Många olika slangar för kompatibilitet med så gott som alla vätskor, precisionsbearbetade för noggranna, repetativa prestanda, tillverkade för optimal livslängd och maximal pumptillgänglighet

 • Fallstudier

  Fallstudier

  Framgångsrika fallstudier med Bredel och APEX industriella slangpumpar

 • Video

  Video

  De viktigaste fördelarna med peristaltisk slangpumpteknik

 • Bredel TCO-kalkylator

  Bredel TCO-kalkylator

  Använd vår kalkylator för totala ägandekostnader och för att komma underfund med hur mycket du kan spara genom att välja Bredel pumpar för din slitande pumpapplikation.

 • Hitta en produkt

 • Hitta lokal representant

 • Hjälp och råd

  Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

  E-post