Q-Clamp: • Patenterad, enhands, verktygfri hygienisk Tri-Clamp

Q-Clamp

Q-Clamp

Processäkerhet – snabb och kvalificerad

Patenterad, enhands, verktygfri hygienisk Tri-Clamp, kvalificerad för användning inom den biofarmaceutiska industrin.

Q-Clamp stöds av ett industriledande valideringspaket för icke-våta komponenter. Uppfyller gällande industrikrav, inklusive USP <88> klass VI biologisk reaktivitet, USP <87> in vitro-cytotoxicitet och biologiska utvärderingar enligt ISO 10993-5, 6, 10 och 11.

 • Sabotagefunktionslås

  Sabotagefunktionsl&#229;s

  Tillsatskomponent kan även användas för identifiering via färg, så att procedurerna kan specificera relevanta områden av processen.

 • Produktritningar

  Produktritningar

  Klicka för att hämta produktritningar och beställningsinformation och underlätta införandet av Q-Clamp i ditt system eller din applikation.

 • Validering och prestanda

  Validering och prestanda

  Valideringsguide inklusive ISO 10993 – Del 5, 6, 10 och 11, USP <88> och USP <87> samt prestandaprovning efter flera autoklavcykler och gammabestrålning.

 • Hitta en produkt

 • Hitta lokal representant

 • Hjälp och råd

  Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

  E-post