Pumpningslösningar för massa och papper

Papper av hög kvalitet kombinerat med lägre produktionskostnader är grunden för en lönsam papperstillverkning. Watson-Marlows pumpar ger en hög doseringsnoggrannhet och utmärkt resistens mot viskösa och nötande kemikalier. Några viktiga egenskaper hos våra pumpar:

Massa- och pappersanläggningar behöver hela tiden förbättra produktkvaliteten medan de samtidigt måste minska sitt avfall och sina kostnader. Noggrann och tillförlitlig dosering av tillsatser och färgämnen är en nödvändighet. Watson-Marlows peristaltiska pumpar kan drivas i de mest krävande industrimiljöer och levererar utomordentligt noggrann och jämn dosering.

Bredels slangpumpar har utformats för säker och tillförlitlig hantering av viskösa, frätande och nötande vätskor som till exempel bestrykningsmedel, kalkslam och Ti02. Designen hos våra deplacementspumpar innebär att inga tätningar eller ventiler behövs och att vätskan är totalt innesluten i slangen och avskiljd från pumpen. Detta gör att pumpens driftstopp och underhåll reduceras markant vilket innebär att vi kan erbjuda den lägsta, totala ägandekostnaden.

Broschyr över processpumpar för massa- och pappersindustrin

Ladda ned broschyren

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post