Pumpning av bläck och bestrykningsmedel

Bläck och bestrykningsmedel

Bläck och bestrykningsmedel kan vara skjuvningskänsliga och ha varierande grad av viskositet. Watson-Marlows peristaltiska pumpar är det idealiska valet eftersom de säkerställer ett jämnt, noggrant och tillförlitligt flöde av bläck och bestrykningsmedel utan risk för skumbildning eller igentäppning. På så vis minimeras produktspillet samtidigt som dyrbara driftstopp i tryckpressar på grund av pumpunderhåll minskas drastiskt. Några viktiga egenskaper hos våra pumpar:

Till skillnad från traditionella pumpar som kan täppas igen på grund av den höga viskositeten i bläck och bestrykningsmedel, är våra pumpar designade så att endast slangen kommer i kontakt med produkten. Detta möjliggör ostrypt flöde och eliminerar risken för igentäppning och blockeringar.

Rengöringen mellan upplagetrycken består bara av en genomspolning och förmågan att reversera flödet minimerar produktspillet. Att byta slangen går snabbt och lätt och kan göras utan att tryckpressen behöver stoppas. Dessutom elimineras risken för korskontaminering eftersom inget bläck eller bestrykningsmedel kommer i kontakt med pumpen.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post

Watson-Marlows pumpar för tryck och emballage

Watson-Marlows slangar för tryck och emballage

Bredels slangpumpar för tryck och emballage