Färg och pigment

Färg och pigment

Select Your Industry

Färger och pigment är svåra att hantera och kan ge upphov till slitage och pumpfel i förtid. Watson-Marlows peristaltiska pumpar ger betydande fördelar:

Våra deplacementspumar har inga tätningar, ventiler, membran, rotorer, statorer eller kolvar som kan läcka, täppas igen eller frätas sönder. De är praktiskt taget underhållsfria, vilket innebär en drastisk nedskärning av driftstopp och underhållskostnader jämfört med andra pumpar. Kulör- och blandningskvaliteten säkerställs genom att pumpen verkar enligt undanträngningsprincipen och att den har en noggrannhet och repeterbarhet upp till ±0,5 %.

Broschyr över färg- och pigmentbranschen

Ladda ned broschyren

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post