Industripumpar för vätsketransport

 • Qdos kemikaliedoseringspumpar

  Qdos kemikaliedoseringspumpar

  Qdos-pumparna ger användarna en unik fördel framför membranpumpar genom väsentligt lägre ägandekostnader.

 • Bredel slangpumpar

  Bredel slangpumpar

  Bredel-pumparna sparar tid och pengar tack vare maximal tillförlitlighet och lägsta underhåll i tuffa applikationer med höga flöden.

 • APEX slangpumpar

  APEX slangpumpar

  Konstruktionen utan vare sig tätningar eller ventiler passar de flesta doserings- och transportapplikationer och är idealisk för frätande och nötande material upp till 8 bar.

 • Watson-Marlow processpumpar

  Watson-Marlow processpumpar

  Alla pumpar erbjuder fyra drivalternativ, färgdisplay och intuitiva menyer med visuell statusvisning och minimalt antal knapptryckningar..

 • Aflex industrislang

  Aflex industrislang

  Kraftiga PTFE-belagda kemikalie- och industrislangar som är armerade för att hantera tuffa förhållanden och användande.

 • Watson-Marlow slangar

  Watson-Marlow slangar

  Watson-Marlow är den enda tillverkaren av peristaltiska pumpar som har sin egen slangextruderingsanläggning, vilket medför en kort leverantörskedja och total kvalitetskontroll. Slangar kan erhållas i 10 olika material och 50 olika storlekar, från 0,13 mm till 40 mm.

 • Qdos 30-pump minskar kapitalkostnaderna för utrustningen

  Qdos 30-pump minskar kapitalkostnaderna för utrustningen

  Tre membranpumpar har bytts ut mot en Qdos peristaltisk pump vid dosering av fosforhaltig koagulent järn(III)klorid

 • Stort kraftverk ställer om till biomassa med hjälp av Bredel slangpumpar

  Stort kraftverk ställer om till biomassa med hjälp av Bredel slangpumpar

  Bredel slangpumpar har installerats som en del i ett projekt för hantering av nötande material vid Dong Energys kombinerade värmekraftverk (CHP) i Danmark.

Watson-Marlow Fluid Technology Group är unik så till vida att vi arbetar tillsammans med dig i varje processteg för att säkerställa att dina krav på vätsketransport tillgodoses. Vare sig det gäller tillsats av smakämnen eller kemikaliedosering har vi en lösning som kan minska pumpstillestånden och minska kemikaliekostnaderna.

Våra industriella peristaltiska pumpar kan enkelt integreras i ditt processtyrsystem. Pumparna är fristående och lätta att konfigurera, så det finns inget behov av separat variabel frekvensdrivning eller komplexa styrenheter.

Vårt sortiment av industripumpar omfattar nu också Aflex PTFE-belagda flexibla slangar för transport av industri- och kemikalievätskor, som används i många bil- och flygtillämpningar.

 Få mer information

 • Hitta en produkt

 • Hitta lokal representant

 • Hjälp och råd

  Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

  E-post