Hantering av avloppsvatten och avfall

Hårdare lagar har lett till ändrade villkor för hanteringen av avloppsvatten på fabriker. Företagen kan nu välja mellan att behandla sitt avloppsvatten själva eller att betala en avgift. För de företag som väljer att själva behandla sitt avloppsvatten på plats är en tillförlitlig process nödvändig.

Felaktiga doseringar innebär inte endast slöseri med kemikalier och ökade kostnader, det kan också innebära att företaget misslyckas med att uppfylla kraven i riktlinjerna för avloppshanteringen.

Watson-Marlows sortiment av peristaltiska pumparWatson-Marlows sortiment av deplacementspumpar är lösningen. 

De är idealiska för transport av nötande och aggressivt avfall från tillverkningen och för att dispensera de aggressiva kemikalierna som används vid rening av avloppsvatten.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post