Kemisk industri

  • Kemisk industri

Kemisk industri

Select Your Industry

Den kemiska industrin ställer höga krav på pumpningsutrustning. Alla störningar i tillverkningen eller oavsiktliga vätskespill kan vara dyra och leda till allvarliga hälso- och säkerhetsrisker. Watson-Marlows peristaltiska pumpar säkerställer säkerheten, tillförlitligheten och prestandan genom:

Våra undanträngningspumpar har utformats för att hantera svåra, nötande, frätande och gasfyllda vätskor. Den enda delen som kommer i kontakt med produkten är slangen. Detta innebär att det inte finns några tätningar eller ventiler som kan slitas ut eller upphöra att fungera. Slangen kan ersättas snabbt och säkert.

Kontinuerlig torrkörning och sjävsugning eliminerar risken för att gas blir inlåst eller blockeras. Precis dosering av flöden från mikroliter per minut till 80 kubikmeter per timme, med jämn noggrannhet upp till ± 0,5 % säkerställer att dyra kemikalier används på ett ekonomiskt sätt och att systemets prestanda optimeras.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post