Pumpar som löser problem

Watson-Marlows sortiment av pumpar uppfyller tillverkningskraven i alla branscher alltifrån de tyngsta uppgifterna inom tillverkningsindustrin till de mest precisionskrävande forskningsuppgifterna. Att Watson-Marlows pumpar ger besparingar i både tid och pengar kan intygas av att över en miljon pumpar har sålts.

Branscher

 • Biofarmaka

  Biofarmaka

  Farmaceutiska och bioteknologiska processer kräver sterilitet och precision för att slutproduktens bestånd och kvalitet ska kunna säkerställas. Vätskeisolering och exakt dosering är helt avgörande.

 • Industri och maskinteknik

  Industri och maskinteknik

  Våra industriella peristaltiska pumpar kan enkelt integreras i ditt processtyrsystem. Pumparna är fristående och lätta att konfigurera, så det finns inget behov av separat variabel frekvensdrivning eller komplexa styrenheter.

 • Kemisk industri

  Kemisk industri

  Watson-Marlow har ett brett sortiment av slangmaterial vilket garanterar kemisk kompatibilitet med vätskan som ska pumpas. Tillförlitligheten och den långa livslängden ger tillverkningsfördelar och minskade underhållskostnader år efter år.

 • Livsmedel och drycker

  Livsmedel och drycker

  Vi vet att ditt rykte och varumärke är beroende av produktens bestånd och enhetlighet. Detta kan vårt sortiment av deplacementspumpar hjälpa dig med.

 • Vatten och avlopp

  Vatten och avlopp

  Watson-Marlows peristaltiska pumpars enkla, räta design utan packningar och utan ventiler, skovlar eller impellrar har tydliga fördelar vid hanteringen av visköst slam med en hög andel fasta partiklar.

 • Gruvdrift

  Gruvdrift

  Watson-Marlows pumpar används i hela världen i många olika typer av gruvor och har trängt undan andra pumptyper tack vare deras betydande fördelar vid hantering av krävande och nötande vätskor.

 • Hitta en produkt

 • Hitta lokal representant

 • Hjälp och råd

  Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

  E-post