Våra Värderingar

SSE core values logo

 

Värderingar är de riktlinjer vi använder inom hela koncernen som stöd vid beslutsfattande, vägledning i vårt beteende och rättesnöre när vi definierar vår kultur. Genom att varje dag arbeta tillsammans utefter dessa värderingar bygger vi vidare på en hållbar verksamhet som är mer framgångsrik och erbjuder en bättre arbetsplats.

 

 

 

 

Safety

Säkerhet

Människors säkerhet och välbefinnande är det första vi beaktar

Vi bryr oss om människor. Vi ser efter vår egen säkerhet och hjälper andra att se efter sin. Vi är uppmärksamma och försöker förutse faror, vi rapporterar farliga situationer och förhindrar olyckor innan de inträffar. Vi är proaktiva och tar hand om vårt eget välbefinnande.

 

 

 

Collaboration

Samarbete

Vi är mer framgångsrika när vi litar på varandra och samarbetar

Vi bidrar alla med unika egenskaper och ett mångfaldigt team levererar tillsammans mycket mer än en samling individer. När vi hjälper andra att känna sig inkluderade i teamet får alla möjligheten att göra sin röst hörd. Genom att bygga relationer inom hela verksamheten kan vi samarbeta, dela med oss av vår expertis och hjälpa andra.

 

 

Costomer Focus

Kundfokus

Kunderna står i centrum för vår verksamhet

Vår expertis, professionella kunskap och passion spelar alla en avgörande roll för vår framgång. Vi styr varje steg i vår interaktion med externa kunder för att säkerställa goda resultat och bra framtida relationer. Vi har alla en kund vi stödjer, antingen externt eller internt. Vi når extraordinära resultat för våra externa kunder genom att uppfylla våra åtaganden för våra interna kunder.

 

 

Excellence

Excellens

Vi tar oss an utmaningar med stort engagemang, och siktar på perfektion i allt vi gör

Strävan efter perfektion tar aldrig slut. Hur bra vi än blir så fortsätter vi att sträva efter att bli ännu bättre och bygga en hållbar verksamhet inför framtiden. Vi måste hela tiden utveckla vår egen kompetens och använda våra styrkor för att nå bättre resultat och uppleva en känsla av personlig framgång.

 

 

 

Respect

Respekt

Alla är viktiga, både inom och utanför vårt företag

Människor är viktiga för oss och det sätt på vilket vi behandlar varandra varje dag formar vår arbetsupplevelse. Vi lyssnar med respekt eftersom människor känner sig värdefulla när de upplever att vi hör och förstår dem. Att ta olika perspektiv i beaktande hjälper oss att generera nya idéer och fatta bättre beslut. Vi respekterar naturen och de lokala samhällen där vi bedriver vår verksamhet.

 

 

 

integrity

Integritet

Vi arbetar på ett rättvist och ärligt sätt, och strävar alltid efter att göra det rätta

Vi är stolta över vårt engagemang för integritet, eftersom framgång bara betyder något när det uppnås rättvist. Vi är övertygade om att hållbar framgång är en följd av integritet. Rättvisa är viktigt. Vi ifrågasätter respektfullt handlingar som vi anser orättvisa, och vi ser till att alla lever efter våra värderingar.

 

 

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post