Producentansvar

Watson-Marlow har ingen skyldighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) eftersom peristaltiska pumpar inte är inkluderade i direktivet.

Men, vi tar vårt producentansvar på allvar, flertalet av våra pumpar är RoHS rena och vi tillhandahåller information till återvinningsföretag. Watson-Marlow omfattas inte av WEEE direktivet och påverkas följaktligen inte av RoHS. Men vi anser att substanserna som refereras till i WEEE direktivet inte ska användas.

Inga Watson-Marlow pumphuvuden innehåller några av de substanser som refereras till. Några drivenheter har komponenter som inte är RoHS rena. Detta kommer att åtgärdas så snart de blir tillgängliga och alla drivenheter kommer att följa RoHS. För andra produkter, kontakta vår applikationsavdelning.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 09 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post