Företaget

The HR, our very first pump

Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) är erkänd som en ledande tillverkare av peristaltiska pumpar och tillhörande produkter inom flödesteknik för företag inom livsmedel, farmaceutisk och kemisk industri.

Vi har tio etablerade varumärken med olika expertområden och som tillsammans erbjuder oöverträffade lösningar för våra kunders pumpnings- och flödestillämpningar.

Kunder kräver mycket av sin processutrustning och ett av huvudkraven är att den ska bibehålla produktens egenskaper. Företag, däribland Watson-Marlow Fluid Technology Group, måste leverera produkter som möter en rad krav inklusive: valuta för pengarna; låg ägandekostnad; enkla att underhålla; tillförlitlighet; och bra support.

Bernard Refson, founder of Watson-Marlow

Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att visa hur våra undanträngningspumpar säkerställer noggrann dosering, transport och fyllning vilket ger betydande processeffektivisering under utrustningens livslängd.

 Faktorer som också ska tas med i beräkningen när man väljer pump är: flöde, tryck i systemet, viskositet, om det finns slipande partiklar, storleken på dessa, temperatur och sugförhållanden. WMFTG har dedikerade applikationsingenjörer tillgängliga för att hjälpa kunder att välja rätt pump.


Watson-Marlow Pumps
: peristaltiska slangpumpar inklusive den nya Qdos pumpen som ökar produktiviteten och minskar kemiskt spill i vattenrenings-, miljö och gruvsektorn. Detta uppnås genom noggrann, linjär och repeterbar dosering vilket inte konventionella membranpumpar klarar.

Watson-Marlow Tubing: precision slang - inkluderar Pumpsil platinahärdad silikonslang, som har en nyckelroll i tillverkningen av bioteknisk och farmaceutisk industri. Slangen tillverkas i vår ISO 14644-1 Class 1 renrum, och ger absolut sterilititet genom hela vätskeprocessen.

Flexicon Liquid Filling: aspetisk fyllning och kapsyleringssystem, förenklar valideringen för kunder i krävande, kontamineringsfria farmaceutiska och kliniska applikationer. Designade för små till medelstora system med en noggrannhet på +- 0.5% vid volymer från 0.5ml till 250ml.

Bredel Hose Pumps: processpumpar som är självsugande och kan torrköras. Dessa slangpumpar förbättrar processen genom att besvärliga och dyra tillbehör såsom olika ventiler och skydd mot torrkörning vid pumpning av högviskösa och slipande medier.

Maso Sine Process Pumps: sinuspumpar designade speciellt för livsmedelsindustrin. Pumparna har kraftfull sugförmåga, låg skjuvning och pulsation för säker transport av känsliga produkter utan risk att x Masosine pumpen bidrar till att spara energi och reducera CO2 utsläppen.

Alitea: pumphuvuden och panelmonterade drivenheter för OEM kunder och maskintillverkare som behöver få ut utrustning snabbt och med låg utvecklingskostnad. Genuin  ”fit and forget” lösningar som ger lång och förutsägbar livslängd.

BioPure: avancerade single-use system, slang och kopplingar för farmaceutisk industri. Det finns en tydlig synergieffekt och möjlighet till tillväxt genom att sammanföra Biopure’s produktsortiment och WMFTG’s produkter för att möta den snabbt ökande ”single-use” marknaden.

Asepco: design och tillverkning av mycket tillförlitliga aseptiska ventiler för den biofarmaceutiska industrin. Asepco använder patenterad, marknadsledande teknik som förbättrar steriliteten inom den biotekniska produktionsprocessen.

Flow Smart: ett brett sortiment av armerad platinahärdad silikonslang och hygieniska packningar.

Aflex Hose: specialister på design och tillverkning av PTFE-belagda slangar

WMFTG är ett dotterbolag till Spirax-Sarco Engineering plc (LSE:SPX), en global organisation med ca 5000 medarbetare världen över. WMFTG består av åtta etablerade varumärken, var och en med sitt eget område av expertis, som tillsammans erbjuder våra kunder oöverträffade lösningar för deras pump applikationer.

  • Hitta en produkt

  • Hitta lokal representant

  • Hjälp och råd

    Telefon: +46 (0)8 556 556 00 / +46 (0)8 556 556 27

    E-post