Deklaracja odkażenia

odkażenieZwracane produkty muszą uprzednio zostać gruntownie oczyszczone/odkażone. W celu potwierdzenia tego faktu należy wypełnić deklarację i przesłać ją do nas przed wysłaniem produktu.

Przed zwrotem urządzenia należy przesłać wypełnioną deklarację odkażenia wraz z wyszczególnieniem wszystkich cieczy, które miały styczność z tym urządzeniem.

Po odebraniu tej deklaracji wystawiamy numer autoryzacji zwrotu (RMA). Zastrzegamy sobie prawo umieszczenia w kwarantannie lub odmowy przyjęcia każdego urządzenia bez numeru autoryzacji zwrotu.

Dla każdego produktu na odpowiednim formularzu należy sporządzić oddzielne świadectwo odkażenia wraz ze wskazaniem lokalizacji, do której ma zostać odesłane urządzenie. Służymy pomocą w razie jakichkolwiek pytań.

Deklaracja odkażenia Watson-Marlow

Niniejszą deklaracją należy wysłać na adres e-mail Watson-Marlow dla danego kraju podany na dole formularza przed nadaniem produktów, aby otrzymać numer autoryzacji zwrotu. Kopia niniejszej deklaracji oraz etykieta autoryzacji zwrotu muszą zostać przyklejone na zewnątrz opakowania zawierającego produkty.

Dla każdego produktu należy sporządzić oddzielne świadectwo odkażenia. Służymy pomocą w razie jakichkolwiek pytań.

 

Deklaracja odkażenia Flexicon

W przypadku odsyłania urządzenia bezpośrednio do fabryki Flexicon w Ringsted należy postępować według instrukcji podanych w poniższym formularzu odkażenia. Następnie z naszego działu serwisu zostanie przesłana „Autoryzacja zwrotu towarów", która musi zostać przyklejona na zewnątrz opakowania. Wszelkie pytania prosimy przysyłać na nasz adres e-mail.

Przed wysłaniem do Flexicon fiolek i butelek z próbkami do testów nalewania należy wysłać e-mail na adres WMFsales.flexicon@wmftg.com.

Instrukcja demontażu i utylizacji WEEE

 • Znajdź produkt

 • Znajdź lokalne dane kontaktowe

 • Pomoc i porady

  Obsługa klienta

  +48 (0) 22 853 04 53

  Fax: +48 (0)22 853 04 54

  Możesz przesłać nam wiadomość e-mail lub znaleźć najbliższego dystrybutora