Qdos 20 Pomp Vermindert Onderhoud BIJ Amerikaans Waterzuiveringsbedrijf

Qdos 20 pump

Een waterzuiveringsbedrijf in de VS heeft zich onlangs tot de Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) gewend, toen het een nieuwe pomp nodig had om natriumhypochloriet onder hoge druk in de chloreringscyclus te doseren. De voorheen gebruikte membraandoseringspomp gaf grote problemen met ontgassing wat resulteerde in dampinsluiting en de pomp tot stilstand bracht. Na vervanging van de membraanpomp met de nieuwe slangenpomp Qdos 20, die specifiek is ontwikkeld voor toepassingen onder hoge druk, is de uitvaltijd van de installatie aanzienlijk verminderd. Gelijktijdig maken de functies van de pomp voor vloeistofterugwinning het mogelijk om lekkage van chemicaliën bij het vervangen van de leiding te voorkomen.

Victoria in Minnesota heeft ongeveer 8800 inwoners en ligt in Carver County. De bewoners worden voorzien van drinkwater uit drie grondwaterbronnen. Ongeveer 10 jaar geleden werd een waterzuiveringsinstallatie gebouwd om het in het water aanwezige ijzer en mangaan te behandelen. Er worden hier diverse chemicaliën gebruikt bij het filtreren, zuiveren en distribueren van het water, waaronder fluoride, natriumhypochloriet, polyfosfaat en natriumpermanganaat.

Problemen met ontgassen 

De membraanpomp die werd gebruikt voor het doseren van natriumhypochloriet in de chloreringsfase had met grote ontgassingsproblemen te kampen. Volgens Clark Corbett, Sales Engineer voor Vessco Inc, de leverancier van chemische doseerapparatuur voor Victoria, is dit een veel voorkomend probleem bij die toepassingen.

“De oorspronkelijke membraanpomp verloor aan aanzuigkracht, en ontgaste tot het punt dat bellen in het membraan kwamen en dampinsluiting ontstond waardoor de pomp ophield met werken”, legt hij uit.

Volgens de heer Corbett waren er erg weinig opties als het op de aankoop aankwam van een vervangende pomp die geschikt voor de toepassing was, en die op relatief lage opbrengsten (9-13,5 liter per uur) maar hoge druk (tot 7 bar persdruk) werkt. Hij bracht echter een gloednieuwe technologie onder de aandacht van het waterzuiveringsbedrijf, de Qdos 20 slangendoseerpomp van WMFTG.

Slangenpompen werken zonder kleppen of afdichtingen en worden niet beïnvloed door de luchtbellen of abrasieve/corrosieve vloeistoffen die men bij waterzuivering aantreft. Een ander belangrijk punt is dat de Qdos 20 ReNu pompkop van een slangmateriaal is voorzien dat is geformuleerd voor natriumhypochloriet-toepassingen onder hoge druk.

Eenjarige test

De Victoria-installatie maakte meer dan een jaar gebruik van een proefmodel van de Qdos 20 - en verving in die periode slechts eenmaal de ReNu pompkop. De Qdos 20 pomp die tussen 4,8 en 7 bar werkt en wordt geregeld door een 4-20mA inputsignaal, heeft de uitvaltijd voor onderhoud aanzienlijk verminderd. Derhalve is het bedrijf momenteel bezig het proefmodel met een productie-unit te vervangen.

Operator van het waterbedrijf, Brady Lee, merkt op: “We vinden deze pompen geweldig. Het onderhoud gaat snel en is eenvoudig, en het regelen van de pompen om de opbrengst te vergroten naarmate de vraag om water verandert is gemakkelijk.

De Qdos 20 van WMFTG is inherent ontwikkeld om onderhoud te verminderen. Zo heeft de ReNu pompkop een geïntegreerde lekdetector die de pomp uitschakelt om hem te beschermen als er een storing optreedt. Bovendien, als de slang defect is kunnen de operators snel en veilig de pompkop vervangen zonder dat daar gereedschap of speciale vaardigheden voor nodig zijn.

De nieuwe pomp is ontwikkeld om een optimale levensduur voor natriumhypochloriet-toepassingen tot 7 bar bij opbrengsten van 0,005-20 liter per uur te bieden. Dit is ideaal voor toepassingen bij kleinere waterzuiveringsbedrijven, waar operators vaak onder hoge druk in waterleidingen injecteren.

Flexibiliteit voor kleine bedrijven

“Watertoepassingen hebben een betrouwbare dosering voor chemicaliën nodig, en het is met name belangrijk om natriumhypochloriet juist te doseren”, legt de heer Corbett uit. “De Qdos 20 voldoet aan de behoefte aan meer flexibiliteit van kleinere installaties. Kleinere steden hebben meestal weinig onderhoudspersoneel. Met deze technologie hoeven ze alleen de pompkop te vervangen, wat een goedkoop onderdeel is.”

Een andere eigenschap waar het bedrijf blij me is, is dat de leiding kan worden vervangen zonder dat chemicaliën die in de slang zijn achtergebleven lekken, een zeer belangrijke veiligheidskenmerk als men bedenkt dat het voor dit type toegepaste natriumhypochloriet uiterst corrosief is.

De Victoria-installatie overweegt nu om een tweede Qdos 20 pomp aan te schaffen voor de natriumhypochloriet-toepassing bij voorchlorering. Tevens wordt overwogen om een membraanpomp te vervangen die wordt gebruikt voor de dosering van permanganaat. Het doel op de lange termijn is om Qdos technologie voor alle doseerwerkzaamheden van de installatie te gebruiken.

 
 • Een product zoeken

 • Een lokaal contactpersoon zoeken

 • Hulp en advies

  Voor hulp of advies kunt u ons bereiken op:

  Klantendienst

  Tel: +31 (0)85 5360010

  Fax: +31 (0)85 5360011

  U kunt ons ook een e-mail sturen of uw dichtstbijzijnde distributeur zoeken