Uusi Bredel APEX35-letkupumppu vähentää huoltokustannuksia muuttamalla jätettä energiaksi

APEX

Uusien Watson-Marlow Fluid Technology Groupin APEX35-letkupumppujen kokeilut muuttaa jätettä energiaksi, EEW Saarbrücken GmbH -yrityksessä he ovat todenneet huomattavia säästömahdollisuuksia pumppujen huoltokustannuksissa. APEX35-pumppu ei ole pelkästään toiminut ilman tukoksia paljon pidempään, vaan myös pumpattiin hankaavaa suolaliuosta EEW:n laitoksella, ja seisokit ja varaosien kustannukset vähenivät myös huomattavasti.
   
EEW Saarbrücken GmbH, MHKW Pirmasens ylläpitää jätettä lämmöksi muuntavaa voimalaitosta Saksan Pirmasensissa. Laitos kierrättää joka vuosi 180 000 tonnia jätettä ja luo noin 75 000 MWh sähköä (20 000 kotitaloudelle) sekä 25 000 MWh kaukolämpöä (2 000 kotitaloudelle). Nämä luvut mahdollistavat myös 52 miljoonan lämmitysöljylitran säästöt energiantuotannossa vuosittain.

Hankaava liete

Laitoksen toimintaan kuuluu kiteisen natriumkloridin erottaminen erittäin väkevästä prosessivesiliuoksesta ennen hävittämistä. Tähän käytetään erityistä sentrifugia sakeuttajana, jotta liuos voidaan erottaa hankaavasta suolalietteestä (tiheys 2,16 kg/l), jota kutsutaan nimellä suolaliuos tai ”solebrei”.

EEW on käyttänyt sentrifugin syöttämiseen epäkeskoruuvipumppuja (tulvaimu, 1 baarin vastapaine) noin 1,5 tuntia 3– tunnin välein jatkuvassa käytössä. Suolaliuoksen hankaava luonne vaatii kuitenkin epäkeskoruuvipumpun staattorin korjaamista joka kuukausi yhdessä satunnaisten sisävaipan korvausten lisäksi. Lisäksi korjausten suorittaminen kesti vähintään neljä tuntia (käyttämällä kalliita varaosia) ja pumppu oli myös siirrettävä pois prosessilinjalta.

EEW:n laitoksen insinöörit olivat tyytymättömiä tilanteeseen ja pyysivät kokeiltavaksi uutta Bredel APEX35-letkupumppua. Tämä malli valittiin, koska sen odotettiin tarjoavan parhaat mahdolliset säästöt näiden hankaavien aineiden käsittelyssä ja jaksottaisessa käytössä. Tulokset olivat vähintäänkin vaikuttavia.

Erinomaiset tulokset

APEX35 ei ollenkaan vaatinut huoltoa kokeilujakson ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Lisäksi, koska APEX-pumppujen ainoa kulumisosaa on letku, tämä voidaan vahtaa nopeasti (20 minuuttia) ja helposti irrottamatta pumppua prosessilinjasta. Ottaen huomioon, että epäkeskoruuvipumpun pelkkä staattori maksaa noin 1 500 €, APEX35-letkupumppu maksaa itsensä takaisin erittäin lyhyessä ajassa. Lisäksi asiakas säästää varastoinnissa, koska varastossa tarvitsee olla vain letku.

Hankaavia aineita käsiteltäessä letkupumppujen merkittävänä etuna on, että niissä ei ole kalliita huollettavia kulumisosia, kuten tiivisteitä, venttiilejä, kalvoja, staattoreita, roottoreita tai tiivisteholkkeja. Itse virittyvä, kuivakäynnin mahdollistava ja ilman sisäisiä venttiilejä toimiva letkupumpputeknologia auttaa käyttäjiä myös parantamaan prosessejaan poistamalla vaikeita lisävarusteita, kuten takaiskuventtiilit, vastapaineventtiilit, kaasunpoistoventtiilit tai kuivakäyntisuojaus. Lisäksi APEX-letkupumput soveltuvat täydellisesti vaikeiden nesteiden käsittelyyn – hankaavat, syövyttävät, tahmeat, leikkausherkät, kaasumaiset, kiteytyvät tai jopa sellaiset nesteet, jotka omaavat näiden ominaisuuksien yhdistelmiä.

  • Hae tuote

  • Löydä paikallinen asiantuntija

  • Ohjeita ja neuvoja

    Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua tai ohjeita:

    Puhelin:  +358 9 348 98 98

    Voit lähettää myös sähköpostia: info.fi@wmftg.com