Bredel-letkupumput ovat ensisijainen valinta hankaavia betonilietteitä sisältävissä sovelluksissa

xella

Monet Watson-Marlow Fluid Technology Groupin (WMFTG) Bredel-pumput osoittavat suosiotaan betonilaattojen valmistusprosesseissa syntyvän paluulietteen kierrätyksessä ja siirrossa. Xella on eurooppalainen rakennus- ja eristemateriaalien asiantuntija ja pitää Bredel-pumppuja ihanteellisena vaihtoehtona hankaavan lietteen siirtämisessä, toistuvasti ja luotettavasti. Pumput ratkaisevat aiemmin käytössä olleiden epäkeskoruuvipumppujen (PC) ja keskipakopumppujen ongelmat.

Xella on Ytong-, Silka- ja Hebel-brändeillään yksi maailman suurimmista tunnettujen ja todistetusti ympäristöystävällisten kevytbetonituotteiden (AAC) valmistajista. Kevytbetonituotteet tarjoavat hyvän lämpöeristyksen ja sitä voidaan käyttää huokoisen rakenteensa ansiosta sekä rakenteissa että rakentamisessa tavallisesti ilman lisätoimenpiteitä tai tukevia rakennusmateriaaleja.

Xellalla on 6 000 työntekijää ja 91 laitosta 20 maassa sekä myyntiorganisaatio yli 30 maassa. Yrityksen tuotteet ovat ympäristöystävällisiä sekä valmistuksen että käytön osalta. Xellalle ympäristöystävällisyys tarkoittaa enemmän kuin energiatehokkaiden ja ympäristön kanssa yhteensopivien tuotteiden tuomista markkinoille; lisäksi huomioidaan tuotanto, hallinta, henkilöstöresurssit, vaatimustenmukaisuus ja tutkimus.

Hankaava liete

Yrityksen valmistusprosessin tuottaman jätelietteen uudelleenkäyttö on ensisijaisen tärkeää. Kevytbetonituotteiden raaka-aineet sisältävät kvartsihiekkaa, kipsikiveä sekä kalkkia (mineraali), jotka sekoitetaan veteen vesisuspensioksi. Nostatusaine on alumiinijauhe, jota lisätään prosessin lopuksi 0,05–0,08 tilavuusprosenttia ennakkoon määritetystä tiheydestä riippuen. Lopuksi seos kaadetaan muotteihin. Kun mallit irrotetaan materiaalista, se on kiinteää, mutta edelleen pehmeää. Materiaali leikataan tämän jälkeen lohkoiksi tai paneeleiksi ja asetetaan autoklaavikammioon 12 tunniksi.

Leikkauksen aikana syntyvä jäte putoaa altaaseen. Tämä laimennetaan vedellä ja materiaali virtaa maan alla olevaan säiliöön, josta Bredel-pumput kierrättävät ja siirtävät sen. Lietteen ominaispaino on 1,45–1,7 ympäristön lämpötilassa ja viskositeetti noin 100–150 cP ja kiintoainepitoisuus 723 g/l.

Alankomaiden tehdas

Yrityksen Alankomaiden Meppelin laitokseen on asennettu kaksi Bredel 80 -pumppua ja yksi Bredel 100 -pumppu. Pumppuja on käytetty tässä sovelluksessa useita vuosia. Laitos toimii neljän vuoron järjestelmällä ja 144 tuntia viikossa (tuotanto ei ole toiminnassa sunnuntaisin).

Xella käyttää Bredel-pumppuja mielellään useista eri syistä. Tämän tyyppisessä pumpussa ei ole esimerkiksi venttiilejä tai tiivisteitä, jotka voisivat vuotaa, tukkeutua tai joita pitäisi vaihtaa, ja pumput tarjoavat 108 000 l/h virtausnopeuden ja jopa 16 baarin paineen. Bredel-pumput voivat myös käsitellä sakeita ja hankaavia lietteitä, tahnoja ja liejuja, jotka sisältävät jopa 80 % kiintoaineita. Aiemmin Alankomaiden tehtaalla käytettiin epäkeskoruuvipumppuja, mutta nämä korvattiin Bredel-pumpuilla korkeista kunnossapitokustannuksista ja pitkistä seisokeista johtuen.

Meppelin yksi Bredel 80 -pumpuista on käynnissä 90 % ajasta kierrättäen leikkauskoneen alla olevan säiliön liejua nopeudella 14,5 m3/h. Tämä säiliön liete virtaa varasäiliöön, jossa on käytössä toinen Bredel 80, joka pumppaa lietteen varastosäiliöön.

Bredel 100 -pumppua käytetään lietteen pumppaamiseen varastosäiliöstä sekoittimeen virtausnopeudella 13,8–18 m3/h. Järjestelmässä on useita pitkiä polvikappaleita.

Saksan tehdas

Xella on siirtänyt Bredel-teknologian myös Saksan Rotenburgin tehtaalle viimeisten kahden vuoden aikana. Laitos käyttää kahta Bredel 100 -pumppua jätelietteen paluuvirran kierrätykseen ja siirtämiseen.

Rotenburgissa sovellus sisältää ”schlammin” tai betonilietteen kierrätyksen ja siirron vastaavalla tavalla kuin Alankomaiden tehtaalla, mutta eksklusiivisesti suuremman virtauksen tarjoavan Bredel 100 -pumpun avulla. Lietteen siirron aikana poisto tapahtuu punnituskennoon asennettuun säiliöön, ja pumppu sijaitsee säiliön lähellä, jossa sekoituskone sekoittaa betonilietteen. Imu tapahtuu säiliön pohjalta kolmisuuntaisella venttiilillä, joka yhdistää pumpun säiliöön tai huuhtelulinjaan. Pumppu toimii kierrosnopeudella 26 rpm (50 Hz) ja korkeintaan 5 baarin paineella. Laitokselle voidaan asentaa vielä kaksi Bredel 100 -pumppua lisää.

Saksan laitos käytti aiemmin keskipakopumppuja, mutta näissä ilmeni jatkuvia ongelmia lähinnä betonilietteen useiden erilaisten lisäaineiden vuoksi. Lietteen kierrätyksen aikana hiukkaset pienenivät ja tietyn kokoisina ne muodostivat ilmakuplia. Valitettavasti ilmakuplat muodostivat keskipakopumppuihin ilmataskuja aiheuttaen toimintahäiriöitä – tämä korjaantui Bredel-pumppuihin vaihtamisen jälkeen.


  • Hae tuote

  • Löydä paikallinen asiantuntija

  • Ohjeita ja neuvoja

    Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua tai ohjeita:

    Puhelin:  +358 9 348 98 98

    Voit lähettää myös sähköpostia: info.fi@wmftg.com