Kaivosteollisuuden prosessilaitteet

Tulevaisuuden kaivostoiminnalla ja mineraalien prosessointiteollisuudella on huomattava vastuu ympäristön huolehtimisesta. Kattaen malmin erotusmenetelmät aina metallimurskaukseen ja jätemateriaalin käsittelyyn, velvollisuutemme on tarjota prosesseillesi pitkäikäisyyttä älykkäillä, kannattavilla ja tehokkailla teknologioilla. 

Varmistaaksemme kaivostoimintasi turvallisuusympäristö ja itse toiminta on välttämätöntä, että prosessilaitteistosi toleranssien suunnittelu on tehty hienosäädetysti. Laitteistomme on kehitetty tarjoamaan tarkkuutta kaikissa kaivostoiminnan prosessisovelluksissa.

Teknologiamme ovat kestäviä, skaalautuvia ja monimuotoisia tarjoten ratkaisuja kaikissa jalometallin louhintasovelluksissa. Peristalttinen teknologiamme tarjoaa tarkkaa kemikaalien annostelua kriittisissä erotusprosesseissa, kuten vaahdotuksessa. Me aikaansaamme vedensäästöä kaikissa suurteho-pumppauslaitteiden vaativissa ja raskaskäyttöisissä sovelluksissa – kuten hankaavan liejun ja lietteen siirrossa.

Ratkaisumme

Hankaavat, kiinto- ja kemialliset aineet sisältävät aineita jotka ovat haastavia tavallisille pumpuille monissa avolouhoksen toimenpiteissä. Peristalttiset pumput ovat merkittävä etu, kun pumpataan hankaavia liejuja ja vaikeita nesteitä turvallisesti mineraalien erotteluprosesseissa, kuten vedenpoistossa ja kasauutossa.

Sellaisen tuotteen siirtäminen, jonka kiintoainepitoisuus on 40–80% tai joka on erittäin happopitoinen, aiheuttaa ongelmia kalvo-, keskipako- tai muille pumpputyypeille. Peristalttisen pumpun ainoa kulumisosa on letku, joka voidaan vaihtaa nopeasti paikan päällä ilman, että tarvitaan erityisiä työkaluja.

Jykevien kaivosteollisuudessa käytettävien prosessipumppujemme ainutlaatuinen suunnittelu kestää sakeuttamisaineen alivirtauksen, väkevöintisuodattimen syötön, jätemateriaalin siirron ja kemikaalien annostelun aiheuttamat haasteet merkittävästi vähentämällä huoltovaatimuksia ja siten kokonaiskustannuksia.

 • Qdos- kemikaalien mittauspumput

  Qdos- kemikaalien mittauspumput

  Qdos-pumppujen käyttäjät saavat ainutlaatuisen edun muihin kalvomittauspumppuihin verrattuna, sillä Qdos-pumpuilla on huomattavasti pienemmät kokonaiskustannukset.

 • Watson-Marlow-prosessipumput

  Watson-Marlow-prosessipumput

  Pumppusarjan kaikissa pumpuissa on neljä käyttömahdollisuutta. Värinäyttö sekä intuitiivinen valikkorakenne ilmaisevat tilan visuaalisesti ja vaativat hyvin vähän painikkeiden painalluksia.

 • Hae tuote

 • Löydä paikallinen asiantuntija

 • Ohjeita ja neuvoja

  Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua tai ohjeita:

  Puhelin:  +358 9 348 98 98

  Voit lähettää myös sähköpostia: info.fi@wmftg.com