Fedtbjerge bekaempes med den nyeste pumpeteknologi

Der er svært at undgå det stigende antal overskrifter om ”fedtbjerge”, som er kæmpe klumper med størknet affald, der tilstopper kloakker i de store byer rundt omkring i verden. Skal problemet håndteres ved kilden, kræver det en oplysningskampagne om, hvad man må og ikke må anbringe i kloakvandssystemerne. I øjeblikket er fokus dog rettet på, hvordan man bedst muligt kan fjerne fedtbjergene og gendanne fuldt flow og effektivitet i kloaknettet. En effektiv pumpeteknologi, der kan håndtere den enorme mængde faste stoffer, der befinder sig i fedtbjergene, er en nødvendighed i det arbejde.

Som navnet antyder, består fedtbjerge hovedsageligt af fedt, olie og smørelse (på engelsk forkortes dette FOG for fat, oil og grease). Disse stoffer blander sig med almindeligt affald som vådservietter, hygiejneaffald, bleer, strømpebukser og plastre, og når det størkner, bliver det til store masser, som kan tilstoppe spildevandsledningsnettet, og fjernes disse ikke, kan det forårsage oversvømmelser med urenset spildevand på gaden.

Vurdering af problemet

Størrelse, vægt og substans er de væsentligste problemer, som arbejderne i anlæggene står over for, når de skal løse problemerne med fedtbjerge. For at illustrere problemets omfang blev der i september 2017 under gaderne i Whitechapel i det østlige London fundet et fedtbjerg, der var 250 meter langt og vejede over 140 tons. Fedtbjerget blokerede 80 % af flowet i kloakken. Selvom der blev arbejdet på problemet syv dage om ugen, tog det to måneder at nedbryde og fjerne fedtbjerget. 

Man kender i øjeblikket til yderligere 10 fedtbjerge på samme størrelse i London og hundredvis af mindre fedtbjerge rundt omkring i England. Bor man tæt på en restaurant, skal man være endnu mere bekymret. Nylig forskning af Thames Water kortlagde fedtbjergenes placeringer i nærheden af restauranter, det vil sige, at folk, der bor inden for 50 meter fra en fastfood-restaurant, har otte gange større sandsynlighed for at opleve oversvømmelser med kloakvand.

Succes i Paris

Sidste år aflagde WMFTG besøg på et af Frankrigs største offentlige organisationer inden for spildevandsrensning, da organisationen ønskede at drøfte de problemer, som de havde med de eksisterende pumper på et af sine rensningsanlæg. Organisationen havde oplevet store problemer med tilbagesug af flydende fedt fra to tanke med rotationslobepumper, som var forbundet til et knuseværk. Pumperne stoppede til, fordi fedtet blev blandet med en stor koncentration af affald. 

Det er typisk for rensningsanlæg, at spildevandet i anlægget først leveres til rensningsbassinet, hvor fedt udskilles ved hjælp af luftimpulser, inden det sendes videre til sorteringanlæg. 

I dette tilfælde blokerede fedt sammen med affald som vådservietter rotationslobepumperne, og i nogle tilfælde var systemet fuldstændig tilstoppet. Situationen blev skønnet så alvorlig, at der var risiko for, at spildevandet ville løbe over og ned i Seinen, som løb i nærheden.

Én mulighed var at leje en lastbil til bortskaffelse af spildevand, så bassinet kunne drænes. Prisen var dog omkring €4000 plus omkostninger til reparationer af pumpen og/eller knuseværket, som fandt sted nærmest månedligt, så denne mulighed var ikke økonomisk holdbar på lang sigt. I stedet begyndte organisationen at overveje alternative løsninger, og efter af have drøftet sagen med WMFTG, indledte de et prøveforsøg med Bredel pumpen.

Efter en vellykket prøveperiode bestilte de to selvansugende Bredel 65 pumper til at erstatte rotationslobepumperne og knuseværket. I dag er pumperne i fuld gang med at overføre flydende fedt fra rensebassinet til sorteringsanlægget med et flow på 7 m3/t, en hastighed på 17,5 rpm og et tryk på 10 bar. Der har ikke været nogen problemer i de 12 måneder siden installationen. Endvidere er der ikke længere omkostninger til lastbiler til bortskaffelse af affald eller til reparationer af pumper/knuseværk, hvilket udgør en væsentlig besparelse. 

Ødelæg, og fjern

Der findes forskellige måder at fjerne et fedtbjerg på, men den mest almindelige metode er at slå det i stykker med højtryksslanger og suge resterne op med transporttankvogne.

Det er selvfølgelig yderst vigtigt, at man finder frem til den rette pumpe til håndtering af fedtholdige stoffer belæsset med forskellige faste stoffer. Her ligger slangepumper, der er baseret på peristaltisk teknologi, for eksempel Bredel serien fra Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG), i top. Der er ingen tætninger, ventiler eller bevægelige dele i væskevejen, og risikoen for tilstopninger, lækager og kontaminering fjernes derfor helt. Pumperne er derfor perfekte til viskøse masser og opslæmninger, som indeholder faste partikler.

Genbrug af fedtbjerge

Det er godt nyt, ikke alene for spildevandsorganisationen og de lokale beboere, men også for miljøet, som nu skånes for en potentielt ekstremt farlig spildevandsoversvømmelse. Det er blevet endnu mere vigtigt at håndtere fedtbjerge og generelt FOG, da de kan anvendes som en kilde til brændstof.

I henhold til sådanne planer kunne fedtbjerge graves ud af kloakkerne og overføres til et specialanlæg, hvor de kunne behandles og omdannes til biodiesel. Ubrugelige genstande som vådservietter kunne ganske enkelt sorteres fra og kasseres på passende måde.

Find out more

  • Find et produkt

  • Find en lokal kontakt

  • Hjælp og vejledning

    For hjælp eller rådgivning, venligst kontakt os på:

    Kundeservice +45 43 94 00 65:

    Du kan også sende os en e-mail eller finde din nærmeste forhandler